Τα πουλιά του Χελμού

Η φύση του Χελμού

Τα πουλιά του Χελμού

Ο Χελμός είναι ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα που τυπικά ξεκινά από τη θάλασσα και φτάνει στα 2355 μ. Στην έκτασή του περιλαμβάνει μεγάλα δάση κωνοφόρων, σημαντικά ποτάμια μόνιμης ροής, ατελείωτα φαράγγια, τεράστιες ορθοπλαγιές, μεγάλα καρστικά οροπέδια και μια αξιόλογη αλπική ζώνη, ενώ περιβάλλεται από τοπία που σπανίζουν στον ελληνικό ορεινό χώρο, όπως η πόλγη των Λουσών και η άνω λεκάνη του Βουραϊκού.

Οι βιότοποι του Χελμού: Η πόλγη των Λουσών
Οι βιότοποι του Χελμού
Η πόλγη των Λουσών

Συνοπτικά, στο Χελμό συναντάμε πάνω από 100 είδη πουλιών, τυπικά των ορεινών οικοσυστημάτων. Πιο κάτω θα δοκιμάσουμε να διακρίνουμε τρια βασικά τοπία του βουνού και να παρουσιάσουμε τον πλούτο ειδών πουλιών που προτιμούν το καθένα από τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

Τα δάση γύρω από τον Κράθι ποταμό
και τη λίμνη του Τσιβλού

Οι βιότοποι του Χελμού: Η λίμνη Τσιβλού
Οι βιότοποι του Χελμού
Η λίμνη Τσιβλού

Η λίμνη Τσιβλού, που παίρνει το όνομά της από τον παρακείμενο οικισμό Τσιβλό, είναι μια μικρή ορεινή λίμνη (υψόμετρο 780 μ.) που δημιουργήθηκε το 1913, όταν μια μεγάλη κατολίσθηση έκλεισε όλο τον άξονα της κοιλάδας, δημιουργώντας ένα χωμάτινο φράγμα στο ρου του Κράθι και άλλες μικρότερες λεκάνες. Λίγους μήνες μετά, ο ποταμός διέσπασε το χωμάτινο φράγμα και μετά από μιά καταστροφική εκτόνωση συνέχισε τη ροή του. Η βαθύτερη λεκάνη, που είε καταλάβει το χώρο όπου απλώνονταν τα καλύβια και τα χωράφια του μικρού χωριού Τσιβλός, έκλεισε στην ανατολική πλευρά από μια μάζα αργίλων και κροκαλών ύψους 60 μ. και κατακλύστηκε σταδιακά από τα νερά των χειμάρρων που εγκλωβίστηκαν.

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Οι παρόχθιες συστάδες στη λίμνη Τσιβλού
φιλοξενούν πολλά από τα δασόβια πουλιά της περιοχής

Σήμερα, η λεκάνη είναι κατάφυτη από μαυρόπευκα και χαλέπιο πεύκη, ενώ έλατα φτάνουν στο δυτικό άκρο της. Υπάρχει λίγη παρόχθια βλάστηση, καθώς η λίμνη είναι ολιγοτροφική και έχει μεγάλη ζώνη διακύμανσης στάθμης (άρα δεν μπορούν να εγκατασταθούν ούτε χερσαία, ούτε υδρόβια φυτά). Μόνο σε δύο-τρεις ρηχές θέσεις έχουν αναπτυχθεί μικροί καλαμιώνες με αγριοκάλαµα (Phragmites australis) και λίγα βούρλα (Scirpus maritimus). Στις όχθες υπάρχουν πλατάνια (Platanus orientalis) και ιτιές, ενώ ανάμεσα στα κωνοφόρα φυτρώνουν αγριόκεδρα (Juniperus oxycedrus), πουρνάρια (Quercus coccifera) και χνοώδεις δρύες (Quercus pubescens).

Οι βιότοποι του Χελμού: Ο ποτάμιος υγρότοπος του Κράθι
Οι βιότοποι του Χελμού
Ο ποτάμιος υγρότοπος του Κράθι

Σε ότι αφορά στην ορνιθοπανίδα, εκτός από τα πουλιά του δάσους, σποραδικά το χειμώνα εμφανίζονται λίγα είδη υδρόβιων πουλιών, ενώ το μόνο μόνιμο είδος που σχετίζεται με το νερό είναι η Αλκυόνα (Alcedo atthis), που απλώνει την επικράτειά της από τον Κράθι ως τη λίμνη. Στις όχθες χασομερά με το κουνιστό περπάτημά της η Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba).

Παρυδάτια εμφανίζονται και στον Κράθι ποταμό, κοντά στο σημείο που τον τέμνει ο δρόμος προς τον Τσιβλό, όπου σχηματίζεται ένα πλέγμα μαιάνδρων και ρυακιών. Ο βιότοπος που διαμορφώνεται εκεί αποτελεί έναν ενδιαφέροντα και μάλλον σπάνιο ποτάμιο υγρότοπο της μέσης υψομετρικά ζώνης, που περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο καλαμιώνα.

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Τα κουκουνάρια από τις συστάδες Χαλέπιου πεύκης που περιβάλλουν τη λίμνη
προσφέρουν ένα πολύτιμο συμπλήρωμα στην ετήσια δίαιτα των πουλιών

Τυπικά πουλιά του δάσους που αφθονούν σε όλες τις δασωμένες πλαγιές γύρω από τη λίμνη είναι η Κίσσα, το Κοτσύφι, ο Σπίνος, ο Καλόγερος, οι παπαδίτσες, ο Χουχουριστής και η Τσαρτσάρα. Αν πάμε λίγο πιο νότια, στα μεγάλα δάση μαυρόπευκων και ελάτων της Ζαρούχλας, θα συναντήσουμε το Σταυρομύτη, που η ειδική διαμόρφωση του ράμφους του, του επιτρέπει να ανοίγει τους σπόρους των κουκουναριών. Τα κουκουνάρια της Μαύρης πεύκης παραμένουν όλο το χρόνο πάνω στα δέντρα, προσφέροντας τροφή στους σταυρομύτες και άλλα πουλιά με δυνατό ράμφος - αντίθετα οι κώνοι της Ελάτης αποσυναρμολογούνται και πέφτουν στο έδαφος.

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Ο Σταυρομύτης προσελκύεται από τα κουκουνάρια της Μαύρης πεύκης

Ο πιο συνηθισµένος δρυοκολάπτης στα δάση του Χελμού είναι ο Μεσαίος ∆ρυοκολάπτης (Dendrocopos medius), ο Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major) και ο Πράσινος ∆ρυοκολάπτης (Picus viridis), ενώ πιό σπάνιος είναι ο Νανοδρυοκολάπτης (Dendrocopos minor). Υπάρχουν παλαιότερες αναφορές για τον Λευκονώτη ∆ρυοκολάπτη (Dendrocopos leucotos).

Μεγάλη ποικιλία και αριθμούς από μικροπούλια συναντά κανείς στη ζώνη των ορεινών οικισμών της κοιλάδας του Κράθι - Τσιβλός, Περιστέρα, Σόλο, Ζαρούχλα κλπ -, σε περιοχές με παλιά χωράφια ή βοσκοτόπους, όπου φυτρώνουν σκόρπια άγρια ή καλλιεργήσιμα καρποφόρα δέντρα. Στις ανοιχτές αυτές περιοχές και στα ξέφωτα του δάσους κυνηγούν η Γερακίνα και το Διπλοσάινο.

Ο Βουραϊκός

Ο Βουραϊκός ποταμός πηγάζει από την περιοχή του Πριόλιθου και στη διαδρομή του συγκεντρώνει όλες τις απορροές της δυτικής πλευράς του Χελμού και ένα μέρος των ρεμάτων του ανατολικού Ερύμανθου.

Ο άνω ρους του είναι ένα ήρεμο ορεινό ποταμάκι, που διατρέχει μια ομαλή λεκάνη, δημιουργώντας μια σχεδόν ευθύγραμμη κοίτη που διατρέχει μια ζώνη υγρών λιβαδιών και παλιών καλλιεργειών. Κατά μήκος του ποταμού υπάρχει μια συνεχής δενδροστοιχία από λεύκες, ιτιές και άλλα υδροχαρή δέντρα, ενώ η κοίτη έχει πλούσια βλάστηση και κατά τόπους καλαμιώνες. Στους μικρούς υγρότοπους που σχηματίζονται μέσα και γύρω από το ποτάμι έχουν παρατηρηθεί πουλιά που δεν ανήκουν στην ορεινή πανίδα, όπως το Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus), η Υφάντρα (Remiz pendulinus), ποταμίδες (Acrocephalus schoenobaenus και Acrocephalus arundinaceus), η Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) και ο Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus), ενώ περιστασιακά εμφανίζονται σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea), ακτίτες (Actitis hypoleucos) και άλλα παρυδάτια.

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Η κοίτη και η παρόχθια βλάστηση του άνω ρου του Βουραϊκού

Κατάντι από τα Καλάβρυτα και μέχρι τη θάλασσα, ο Βουραϊκός δημιουργεί μέσα στους κροκαλλοπαγείς όγκους της Βόρειας Πελοποννήσου ένα μακρύτατο βαθύ φαράγγι, με πολλούς καταρράκτες και πλούσια βλάστηση.

Χαρακτηριστικό πουλί του μέσου ρου του Βουραϊκού είναι ο Νεροκότσυφας, είδος που ζει σε ποτάμια με καθαρά, κρύα νερά και ειδικεύεται στην αναζήτηση εντόμων στο βυθό. Η παρουσία του - όπως και της βίδρας - επιβεβαιώνουν ότι ο Βουραϊκός είναι ένα ζωντανό ποτάμι.

Ο τελικός κάτω ρους του Βουραϊκού είναι εγκιβωτισμένος και το ποτάμι εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο κοντά στο Διακοπτό, χωρίς να σχηματίζει δέλτα.

Οι βιότοποι του Χελμού: Το φαράγγι του Βουραϊκού
Οι βιότοποι του Χελμού
Το φαράγγι του Βουραϊκού

Το φαράγγι του Βουραϊκού κρύβει αναρίθμητες προτάσεις τροφής, κουρνιάσματος, φωλιάσματος και καταφυγής για τα πουλιά. Μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα έβλεπε κανείς το χειμώνα να γυροπετούν στο φαράγγι όρνια, που κατέφευγαν στις κούρνιες των ορθοπλαγιών και τρέχονταν από τα κοπάδια των χειμαδιών. Σήμερα η αποικία αυτή, η τελευταία της Πελοποννήσου, έχει εκλείψει.

Οι κορυφές του Χελμού

Οι βιότοποι του Χελμού: Οι ψηλές κορυφές του Χελμού από τα ανατολικά
Οι βιότοποι του Χελμού
Οι ψηλές κορυφές του Χελμού από τα ανατολικά

Κοντά στις κορυφές θα συναντήσουμε αρκετά κοράκια, συνήθως σε ζευγάρια, αλλά και μερικές φορές σε χαλαρές ομάδες. Το Κοράκι, που νέμεται πλέον και τις επικράτειες των μεγάλων αρπακτικών, φαίνεται να έχει αυξήσει τους πληθυσμούς του σε σχέση με παλιότερα. Στην αλπική ζώνη φωλιάζουν πολλά ακόμα είδη στρουθιόμορφων, τα περισσότερα από τα οποία μεταναστεύουν το χειμώνα σε άλλες χώρες ή σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τελευταίοι το φθινόπωρο αφήνουν τις βουνοκορφές ο Χιονοψάλτης, ο Καρβουνιάρης και οι πετροπέρδικες.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις και αναφορές, ανηγμένες στα τρία πιο πάνω χαρακτηριστικά περιβάλλοντα. Η κατανομή στις τρεις περιοχές είναι ενδεικτική: τα είδη που δεν επισημαίνονται σε κάποια περιοχή μπορεί κάλλιστα να παρατηρηθούν υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Αρπακτικά

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Γερακίνα (Buteo buteo) στον άνω ρου του Βουραϊκού
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Χρυσαετός Golden eagle Aquila chrysaetos - -
Φιδαετός Short-toed snake eagle Circaetus gallicus - -
Γερακίνα Common buzzard Buteo buteo
Αετογερακίνα Long-legged buzzard Buteo rufinus -
Σφηκιάρης European honey buzzard Pernis apivorus - -
Διπλοσάινο Eurasian goshawk Accipiter gentilis -
Ξεφτέρι Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus - -
Πετρίτης Peregrine falcon Falco peregrinus -
Βραχοκιρκίνεζο Kestrel Falco tinnunculus
Μαυροπετρίτης Eleonora's falcon Falco eleonorae - -
Δεντρογέρακο Eurasian hobby Falco subbuteo - -
Μαυροκιρκίνεζο Red-footed falcon Falco vespertinus -
Καλαμόκιρκος Western marsh harrier Circus aeruginosus - -

Νυχτοπούλια

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Χουχουριστής (Strix aluco)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Μπούφος Eagle owl Bubo bubo - -
Νανόμπουφος Long-eared owl Asio otus - -
Κουκουβάγια Little Owl Athene noctua -
Χουχουριστής Tawny Owl Strix aluco - -
Τυτώ Barn owl Tyto alba - -
Γκιώνης Scops Owl Otus scops -

Δρυοκολάπτες

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Πράσινος Δρυοκολάπτης European green woodpecker Picus viridis -
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης White-backed woodpecker Dendrocopos leucotos - -
Πευκοδρυοκολάπτης Great spotted woodpecker Dendrocopos major - -
Μεσαίος Δρυοκολάπτης Middle spotted woodpecker Leiopicus medius - -
Νανοδρυοκολάπτης Lesser spotted woodpecker Dryobates minor - -

Κορακοειδή

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Κόρακας (Corvus corax)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Κόρακας Raven Corvus corax -
Κουρούνα Carrion crow Corvus cornix
Κάργια Western jackdaw Corvus monedula - -
Κίσσα Eurasian jay Garrulus glandarius -
Καρακάξα Eurasian magpie Pica pica -
Κιτρινοκαλιακούδα Alpine chough Pyrrhocorax graculus - -
Ψαρόνι Common starling Sturnus vulgaris - -

Κορακιόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Χαλκοκουρούνα European roller Coracias garrulus - -
Μελισσοφάγος European bee-eater Merops apiaster - -
Τσαλαπετεινός Eurasian hoopoe Upupa epops - -
Αλκυόνα Kingfisher Alcedo atthis -

Περιστερόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Δεκαοχτούρα Eurasian collared dove Streptopelia decaocto - -
Τρυγόνι European turtle dove Streptopelia turtur -
Φάσσα Common wood pigeon Columba palumbus - -
Αγριοπερίστερο Rock dove Columba livia - -

Χελιδόνια & σταχτάρες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Σπιτοχελίδονο Western house martin Delichon urbicum -
Σταβλοχελίδονο Barn swallow Hirundo rustica -
Μιλτοχελίδονο Red-rumped swallow Cecropis daurica -
Βραχοχελίδονο Eurasian crag martin Ptyonoprogne rupestris -
Βουνοσταχτάρα Alpine swift Tachymarptis melba -
Σταχτάρα Common swift Apus apus - -
Ωχροσταχτάρα Pallid swift Apus pallidus - -

Ορνιθόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Πετροπέρδικα Rock partridge Alectoris graeca - -
Ορτύκι Common quail Coturnix coturnix - -

Κούκοι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Κούκος Common cuckoo Cuculus canorus -

Σπίζες

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Σπίνος (Fringilla coelebs)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Καρδερίνα European goldfinch Carduelis carduelis
Σπίνος Eurasian chaffinch Fringilla coelebs -
Χιονάδα Horned lark Eremophila alpestris - -
Σταυρομύτης Red crossbill Loxia curvirostra - -
Φανέτο Common linnet Linaria cannabina - -
Σκαρθάκι European serin Serinus serinus -
Φλώρος European greenfinch Chloris chloris -
Λούγαρο Eurasian siskin Spinus spinus - -
Κοκκοθραύστης Hawfinch Coccothraustes coccothraustes - -

Τσίχλες

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Τσαρτσάρα Mistle thrush Turdus viscivorus - -
Κεδρότσιχλα Fieldfare Turdus pilaris - -
Τσίχλα Song thrush Turdus philomelos - -
Κότσυφας Common blackbird Turdus merula -
Γαλαζοκότσυφας Blue rock thrush Monticola solitarius - -
Πυρροκότσυφας Common rock thrush Monticola saxatilis - -

Τσιχλόνια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Τσιφτάς Corn bunting Emberiza calandra - -
Βλαχοτσίχλονο Ortolan bunting Emberiza hortulana - -
Βουνοτσίχλονο Rock bunting Emberiza cia - -
Σιρλοτσίχλονο Cirl bunting Emberiza cirlus -
Καλαμοτσίχλονο Common reed bunting Καλαμοτσίχλονο - -
Αμπελουργός Black-headed bunting Emberiza melanocephala - -

Σπουργίτια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Σπιτοσπουργίτης House sparrow Passer domesticus - -
Χωραφοσπουργίτης Spanish sparrow Passer hispaniolensis -
Πετροσπουργίτης Rock sparrow Petronia petronia - -

Κεφαλάδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Αετομάχος Red backed shrike Lanius collurio
Σταχτοκεφαλάς Lesser grey shrike Lanius minor - -
Κοκκινοκεφαλάς Woodchat shrike Lanius senator - -

Σουσουράδες & Κελάδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Λευκοσουσουράδα White Wagtail Motacilla alba -
Σταχτοσουσουράδα Grey Wagtail Motacilla cinerea -
Κιτρινοσουσουράδα Western Yellow Wagtail Motacilla flava -
Ωχροκελάδα Tawny pipit Anthus campestris - -
Νεροκελάδα Water pipit Anthus spinoletta -
Λιβαδοκελάδα Meadow pipit Anthus pratensis -
Δεντροκελάδα Tree pipit Anthus trivialis - -

Κορυδαλλοί

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Κατσουλιέρης Crested lark Galerida cristata - -
Δεντροσταρήθρα Woodlark Lullula arborea - -

Ποταμίδες & Στριτσίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Ωχροστριτσίδα Olivaceous Warbler Iduna pallida - -
Λιοστριτσίδα Olive-tree warbler Hippolais olivetorum - -

Παπαδίτσες, τσομπανάκοι και συγγενή

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Καλόγερος Great tit Parus major -
Ελατοπαπαδίτσα Coal tit Periparus ater -
Αιγίθαλος Long-tailed tit Aegithalos caudatus -
Γαλαζοπαπαδίτσα Eurasian blue tit Cyanistes caeruleus -
Κλειδωνάς Sombre tit Poecile lugubris -
Καμποδεντροβάτης Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla - -
Βραχοτσοπανάκος Western rock nuthatch Sitta neumayer - -
Δεντροτσοπανάκος Eurasian nuthatch Sitta europaea -
Τρυποφράχτης Wren Troglodytes troglodytes -

Τσιροβάκοι, τριλιστές & βασιλίσκοι

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Πυρροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Μαυροσκούφης Eurasian blackcap Sylvia atricapilla -
Κοκκινοτσιροβάκος Eastern subalpine warbler Curruca cantillans -
Θαμνοτσιροβάκος Common whitethroat Curruca communis -
Βουνοτσιροβάκος Lesser Whitethroat Curruca curruca - -
Μαυροτσιροβάκος Sardinian warbler Curruca melanocephala -
Μελωδοτσιροβάκος Eastern Orphean warbler Curruca crassirostris - -
Πυρροβασιλίσκος Common firecrest Regulus ignicapilla -
Χρυσοβασιλίσκος Goldcrest Regulus regulus -
Υφάντρα Eurasian penduline tit Remiz pendulinus - -
Ψευταηδόνι Cetti's warbler Cettia cetti -

Ψάλτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Χιονοψάλτης Alpine accentor Prunella collaris - -
Θαμνοψάλτης Dunnock Prunella modularis - -

Φυλλοσκόποι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Θαμνοφυλλοσκόπος Willow warbler Phylloscopus trochilus - -
Δασοφυλλοσκόπος Wood warbler Phylloscopus sibilatrix - -
Δεντροφυλλοσκόπος Common chiffchaff Phylloscopus collybita -

Αιγοθηλίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Γιδοβύζι European nightjar Caprimulgus europaeus - -

Μυγοχάφτες

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Σταχτομυγοχάφτης Spotted flycatcher Muscicapa striata -
Κρικομυγοχάφτης Collared flycatcher Ficedula albicollis - -
Καρβουνιάρης Black redstart Phoenicurus ochruros
Σταχτοπετρόκλης Northern wheatear Oenanthe oenanthe - -
Ασπροκωλίνα Western black-eared wheatear Oenanthe melanoleuca - -
Καστανολαίμης Whinchat Saxicola rubetra - -
Μαυρολαίμης European stonechat Saxicola rubicola -
Κοκκινολαίμης European robin Erithacus rubecula -
Αηδόνι Common nightingale Luscinia megarhynchos -

Νεροκότσυφες

Χελμός topoguide
Τα πουλιά του Χελμού
Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Νεροκότσυφας White-throated dipper Cinclus cinclus -

Οριολίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα Βουραϊκός Λ. Τσιβλού Χελμός
Συκοφάγος Eurasian Golden Oriole Oriolus Oriolus - -


Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ

Ο πληρέστερος οδηγός για την πανίδα του Χελμού είναι ο οδηγός Χελμός topoguide, που περιλαμβάνει φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής, σπάνιων και κοινών.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Ο Χελμός περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Χελμού ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Χελμός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Χελμού ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.
topoguide greece