Τα πουλιά της Πάρνηθας

Η φύση της Πάρνηθας

Τα πουλιά της Πάρνηθας

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
(πατήστε για μεγέθυνση).

Η Πάρνηθα, το εκτενέστερο ορεινό οικοσύστημα της Αττικής, φιλοξενεί μια πλούσια πανίδα. Από το σύνολο των ζώων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ορνιθοπανίδα του συγκροτήματος, που είναι η πλέον αξιόλογη στο γεωγραφικό χώρο της Αττικής. Έχουν καταγραφεί περίπου 135 είδη επιδημητικών και αποδημητικών πουλιών.

Οι πιό ενδιαφέρουσες περιοχές για παρατήρηση πουλιών είναι οι ζώνες με μεγάλη ποικιλία τοπίων και έντονη εναλλαγή βιοτόπων, όπως η περιοχή από την Αγία Τριάδα μέχρι το καταφύγιο Μπάφι και το καταφύγιο Φλαμπούρι, η χαράδρα της Χούνης με τις ορθοπλαγιές του Φλαμπουριού, και το σύστημα ορθοπλαγιών και ρεματιών στις χαράδρες της Γιαννούλας (ρέμα Γκούρας) και της Θοδώρας, πάνω από τη Φυλή.

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala) σε γλυκαγκαθιές (Berberis cretica) στην Πάρνηθα

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ένα μεγάλο μέρος από τα δασικά πουλιά της Πάρνηθας πάνω στην πορεία Μπάφι-Σκίπιζα-Λυκοποριά-Μπάφι, που συνιστά κύκλο των ψηλών κορυφών του βουνού. Η πορεία εκτυλίσσεται στο μοναδικό τμήμα του ελατοδάσους που σώθηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Κάποια δασικά μικρόπουλα, όπως οι Ελατοπαπαδίτσες και οι Κοκκινολαίμηδες, παρατηρούνται μάλλον εύκολα στο ελατόδασος της Πάρνηθας, ενώ λίγο περισσότερη προσοχή χρειάζεται για να εντοπιστούν οι Καμποδεντροβάτες, οι Πυρροβασιλίσκοι και οι Αιγίθαλοι

Κοντά στις ορθοπλαγιές (π.χ. Άρμα, Αρμένι) θα δει κανείς Κόρακες και πιθανώς να ακούσει το κάλεσμα του Χουχουριστή και του Μπούφου.

Τέλος, ο Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri) έχει παρατηρηθεί στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά όχι στην καθευατό Πάρνηθα.

Αρπακτικά

Από τα Αρπακτικά, εκτός από τις πολυάριθμες Γερακίνες, στην περιοχή αναπαράγονται λίγα ζευγάρια Αετογερακίνες, Φιδαετοί και Πετρίτες, ενώ τον χειμώνα παρατηρείται - σπάνια πλέον - Χρυσαετός και Σπιζαετός. Πιο τακτικά φαίνεται να είναι τα Όρνια, που περνούν διερευνητικά από τον ορεογραφικό σκελετό της Στερεάς Ελλάδας.

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Όρνιο Griffon vulture Gyps fulvus
Χρυσαετός Golden eagle Aquila chrysaetos
Φιδαετός Short-toed snake eagle Circaetus gallicus
Γερακαετός (Σταυραετός) Booted eagle Aquila pennata
Σπιζαετός Bonelli's eagle Aquila fasciata
Γερακίνα Common buzzard Buteo buteo
Αετογερακίνα Long-legged buzzard Buteo rufinus
Σφηκιάρης European honey buzzard Pernis apivorus
Διπλοσάινο Eurasian goshawk Accipiter gentilis
Ξεφτέρι (Τσιχλογέρακο) Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus
Πετρίτης Peregrine falcon Falco peregrinus
Βραχοκιρκίνεζο Kestrel Falco tinnunculus
Κιρκινέζι Lesser kestrel Falco naumanni
Μαυροπετρίτης Eleonora's falcon Falco eleonorae
Δεντρογέρακο Eurasian hobby Falco subbuteo
Μαυροκιρκίνεζο Red-footed falcon Falco vespertinus
Νανογέρακο Merlin Falco columbarius
Χειμωνόκιρκος Hen harrier Circus cyaneus
Λιβαδόκιρκος Montagu's harrier Circus pygargus

Νυχτοπούλια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Μπούφος Eagle owl Bubo bubo
Νανόμπουφος Long-eared owl Asio otus
Κουκουβάγια Little Owl Athene noctua
Χουχουριστής Tawny Owl Strix aluco
Τυτώ Barn owl Tyto alba
Γκιώνης Scops Owl Otus scops

Γλάροι & γλαρόνια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Ασημόγλαρος της Μεσογείου Yellow Legged Gull Larus michahellis

Δρυοκολάπτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Στραβολαίμης Eurasian wryneck Jynx torquilla

Κορακοειδή

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Καρακάξα (Pica pica)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κόρακας Raven Corvus corax
Κουρούνα Carrion crow Corvus cornix
Κάργια Western jackdaw Corvus monedula
Κίσσα Eurasian jay Garrulus glandarius
Καρακάξα Eurasian magpie Pica pica
Ψαρόνι Common starling Sturnus vulgaris

Κορακιόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Μελισσοφάγος European bee-eater Merops apiaster
Τσαλαπετεινός Eurasian hoopoe Upupa epops

Περιστερόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Δεκαοχτούρα Eurasian collared dove Streptopelia decaocto
Τρυγόνι European turtle dove Streptopelia turtur
Φάσσα Common wood pigeon Columba palumbus
Φασσοπερίστερο Stock dove Columba oenas
Αγριοπερίστερο Rock dove Columba livia

Χελιδόνια & σταχτάρες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σπιτοχελίδονο Western house martin Delichon urbicum
Σταβλοχελίδονο Barn swallow Hirundo rustica
Μιλτοχελίδονο Red-rumped swallow Cecropis daurica
Οχθοχελίδονο Sand martin Riparia riparia
Βραχοχελίδονο Eurasian crag martin Ptyonoprogne rupestris
Βουνοσταχτάρα Alpine swift Tachymarptis melba
Σταχτάρα Common swift Apus apus
Ωχροσταχτάρα Pallid swift Apus pallidus

Ορνιθόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Νησιώτικη Πέρδικα Chucar partridge Alectoris chucar
Πετροπέρδικα Rock partridge Alectoris graeca
Μπεκάτσα Eurasian woodcock Scolopax rusticola
Ορτύκι Common quail Coturnix coturnix

Κούκοι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κούκος Common cuckoo Cuculus canorus

Σπίζες

Υμηττός topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Φανέτο (Linaria cannabina)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Καρδερίνα European goldfinch Carduelis carduelis
Σπίνος Eurasian chaffinch Fringilla coelebs
Χειμωνόσπινος Brambling Fringilla montifringilla
Σταυρομύτης Red crossbill Loxia curvirostra
Φανέτο Common linnet Linaria cannabina
Σκαρθάκι European serin Serinus serinus
Φλώρος European greenfinch Chloris chloris
Λούγαρο Eurasian siskin Spinus spinus
Κοκκοθραύστης Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

Τσίχλες

Τον χειμώνα καταφτάνουν, επίσης, σμήνη από Τσίχλες, Τσαρτσάρες (Γερακότσιχλες) και Κοκκινότσιχλες.

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Τσαρτσάρα Mistle thrush Turdus viscivorus
Κεδρότσιχλα Fieldfare Turdus pilaris
Τσίχλα (Κελαηδότσιχλα) Song thrush Turdus philomelos
Κοκκινότσιχλα Redwing Turdus iliacus
Κότσυφας Common blackbird Turdus merula
Γαλαζοκότσυφας Blue rock thrush Monticola solitarius
Χιονοκότσυφας Ring ouzel Turdus torquatus
Πυρροκότσυφας (Πετροκότσυφας) Common rock thrush Monticola saxatilis

Τα πουλιά των θαμνώνων είναι τα πιο πολυάριθμα, τα οποία μάλιστα έχουν ευνοηθεί από τη διαδοχή της φυσικής αναγέννησης της βλάστησης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 και έχουν επεκτείνει το γεωγραφικό εύρος τους. Τα Φρυγανοτσίχλονα και οι Αιγαιοτσιροβάκοι είναι τα πιο ενδιαφέροντα είδη που συναντούμε, ενώ άλλα αναπαραγόμενα είδη είναι οι Αετομάχοι, οι Θαμνοτσιροβάκοι, τα Βουνοτσίχλονα, καθώς και τα κοινά Σιρλοτσίχλονο, Μαυροτσιροβάκος, Σταχτομυγοχάφτης κ.α.

Τσιχλόνια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Τσιφτάς Corn bunting Emberiza calandra
Βουνοτσίχλονο Rock bunting Emberiza cia
Σιρλοτσίχλονο Cirl bunting Emberiza cirlus
Φρυγανοτσίχλονο Cretzschmar's bunting Emberiza caesia

Σπουργίτια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σπιτοσπουργίτης House sparrow Passer domesticus
Δεντροσπουργίτης Eurasian tree sparrow Passer montanus
Χωραφοσπουργίτης Spanish sparrow Passer hispaniolensis

Κεφαλάδες

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Αετομάχος (Lanius collurio)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Αετομάχος Red backed shrike Lanius collurio
Σταχτοκεφαλάς Lesser grey shrike Lanius minor
Κοκκινοκεφαλάς Woodchat shrike Lanius senator

Σουσουράδες & Κελάδες

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Φανέτο (Anthus pratensis)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Λευκοσουσουράδα White Wagtail Motacilla alba
Σταχτοσουσουράδα Grey Wagtail Motacilla cinerea
Κιτρινοσουσουράδα Western Yellow Wagtail Motacilla flava
Ωχροκελάδα Tawny pipit Anthus campestris
Λιβαδοκελάδα Meadow pipit Anthus pratensis
Δεντροκελάδα Tree pipit Anthus trivialis

Κορυδαλλοί

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κατσουλιέρης Crested lark Galerida cristata
Σιταρήθρα Eurasian skylark Alauda arvensis
Δεντροσταρήθρα Woodlark Lullula arborea
Μικρογαλιάντρα Greater short-toed lark Calandrella brachydactyla

Ποταμίδες & Στριτσίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Ωχροστριτσίδα Olivaceous Warbler Iduna pallida
Κιτρινοστριτσίδα Icterine warbler Hippolais icterina
Λιοστριτσίδα Olive-tree warbler Hippolais olivetorum

Παπαδίτσες, τσομπανάκοι και συγγενή

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Καλόγερος (Parus major)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Καλόγερος Great tit Parus major
Ελατοπαπαδίτσα Coal tit Periparus ater
Αιγίθαλος Long-tailed tit Aegithalos caudatus
Γαλαζοπαπαδίτσα Eurasian blue tit Cyanistes caeruleus
Κλειδωνάς Sombre tit Poecile lugubris
Τοιχοδρόμος Wallcreeper Tichodroma muraria
Καμποδεντροβάτης Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla
Βραχοτσοπανάκος Western rock nuthatch Sitta neumayer
Τρυποφράχτης Wren Troglodytes troglodytes

Τσιροβάκοι, τριλιστές & βασιλίσκοι

Στη χαμηλή βλάστηση κρύβονται οι διάφοροι τσιροβάκοι του μεσογειακού θαμνώνα.

Πάρνηθα topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Πυρροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κηποτσιροβάκος Garden warbler Sylvia borin
Κοκκινοτσιροβάκος Eastern subalpine warbler Sylvia cantillans
Θαμνοτσιροβάκος Common whitethroat Sylvia communis
Βουνοτσιροβάκος Lesser Whitethroat Sylvia curruca
Αιγαιοτσιροβάκος Rüpell's warbler Sylvia rueppelli
Μαυροτσιροβάκος Sardinian warbler Sylvia melanocephala
Μαυροσκούφης Eurasian blackcap Sylvia atricapilla
Μελωδοτσιροβάκος Eastern Orphean warbler Sylvia crassirostris
Πυρροβασιλίσκος Common firecrest Regulus ignicapilla
Χρυσοβασιλίσκος Goldcrest Regulus regulus
Ψευταηδόνι Cetti's warbler Cettia cetti

Ψάλτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Θαμνοψάλτης Dunnock Prunella modularis

Φυλλοσκόποι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Θαμνοφυλλοσκόπος Willow warbler Phylloscopus trochilus
Δασοφυλλοσκόπος Wood warbler Phylloscopus sibilatrix
Δενδροφυλλοσκόπος Common chiffchaff Phylloscopus collybita
Βουνοφυλλοσκόπος Eastern Bonelli's warbler Phylloscopus orientalis

Αιγοθηλίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Γιδοβύζι European nightjar Caprimulgus europaeus

Μυγοχάφτες

Υμηττός topoguide
Τα πουλιά της Πάρνηθας
Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σταχτομυγοχάφτης Spotted flycatcher Muscicapa striata
Κρικομυγοχάφτης Collared flycatcher Ficedula albicollis
Δρυομυγοχάφτης Semicollared flycatcher Ficedula semitorquata
Μαυρομυγοχάφτης European pied flycatcher Ficedula hypoleuca
Νανομυγοχάφτης Red-breasted flycatcher Ficedula parva
Καρβουνιάρης Black redstart Phoenicurus ochruros
Κοκκινούρης (Φοινίκουρος) Common redstart Phoenicurus phoenicurus
Σταχτοπετρόκλης Northern wheatear Oenanthe oenanthe
Ασπροκώλα (Ασπροκωλίνα) Western black-eared wheatear Oenanthe hispanica
Καστανολαίμης Whinchat Saxicola rubetra
Μαυρολαίμης European stonechat Saxicola rubicola
Κοκκινολαίμης European robin Erithacus rubecula
Αηδόνι Common nightingale Luscinia megarhynchos

Οριολίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Συκοφάγος Eurasian Golden Oriole Oriolus Oriolus

Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος
Σύνταξη πίνακα: Λ. Σταύρακας

Πάρνηθα topoguide

Πάρνηθα topoguide

Τα πουλιά της Πάρνηθας

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πουλιών της Πάρνηθας, σπάνιων και κοινών, καθώς και η πλοήγηση στην πιο πάνω διαδρομή, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πάρνηθα topoguide.

Ο οδηγός Πάρνηθα topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως αγορά εντός εφαρμογής. Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσετε την δωρεάν εφαρμογή topoguide Greece από το topoguide Greece από το Play Store της Google και στη συνέχεια να κάνετε την αγορά.

Ο οδηγός Πάρνηθα topoguide είναι διαθέσιμος και για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό της Πάρνηθας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε πουλί.

topoguide greece