Πουλιά της Πεντέλης

Πουλιά της Πεντέλης

Λόγω της μικρής ποικιλίας βιοτόπων και της έντονης ανθρώπινης παρέμβασης και παρουσίας, τα είδη πουλιών που ζούν στην Πεντέλη είναι τα πλέον διαδεδομένα και ανθεκτικά στην όχληση: από τα περίπου 100 είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί εδώ, εμφανέστερη είναι η παρουσία των διαφόρων ειδών του θαμνώνα, των συνήθων πουλιών του χαμηλού δάσους (φυλλοσκόποι, Κοκκινολαίμης, Σπίνος, παπαδίτσες) και των πουλιών των πετρότοπων (Γαλαζοκότσυφας, ασπροκώλες, καρβουνιάρηδες, Φανέτο, Καρδερίνα). Κάθε χρόνο καταγράφονται επίσης μερικά περαστικά είδη, όπως η Μπεκάτσα και ο Τσαλαπετεινός.

Τέλος, και εδώ θα ακούσουμε το κελαριστό κακάρισμα της Νησιώτικης πέρδικας, που έχει εγκαταστήσει έναν ικανοποιητικό πληθυσμό.

Αρπακτικά

Στην Πεντέλη φωλιάζουν αρκετά είδη αρπακτικών, όπως η Γερακίνα, το Βραχοκιρκίνεζο και ο Πετρίτης.

Η Γερακίνα κυνηγά κυρίως στην περίμετρο του βουνού, όπου βρίσκει ψηλά δέντρα για να εποπτεύει τις παλιές γεωργικές ζώνες, πλούσιες σε τρωκτικά - μια τέτοια εικόνα συναντάμε στην περιοχή της Ραπεντώσας.

Το Βραχοκιρκίνεζο βρίσκει στη ζώνη των εγκαταλελειμένων λατομείων ένα πεδίο που μοιάζει πολύ με τους πετρότοπους, με τους οποίους είναι εξοικειωμένο. Ο Πετρίτης τέλος αξιοποιεί τα ανοδικά ρεύματα της απόκρημνης βόρειας όψης για να κερδίζει ύψος και να πλανάρει στην ευρύτερη περιοχή από το Βαλανάρη μέχρι τη Σκάρπα.

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Φιδαετός Short-toed snake eagle Circaetus gallicus
Γερακίνα Common buzzard Buteo buteo
Αετογερακίνα Long-legged buzzard Buteo rufinus
Σφηκιάρης European honey buzzard Pernis apivorus
Διπλοσάινο Eurasian goshawk Accipiter gentilis
Ξεφτέρι Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus
Πετρίτης Peregrine falcon Falco peregrinus
Βραχοκιρκίνεζο Kestrel Falco tinnunculus
Μαυροπετρίτης (μετακινήσεις) Eleonora's falcon (vagrant) Falco eleonorae
Λιβαδόκιρκος (μετακινήσεις) Montagu's harrier (vagrant) Circus pygargus
Στεπόκιρκος (μετακινήσεις) Pallid harrier (vagrant) Circus macrourus

Νυχτοπούλια

Στις λίστες παρατηρήσεων αναφέρονται τέσσερα νυχτόβια αρπακτικά στην περιοχή της Πεντέλης: για τα δύο από αυτά - το Χουχουριστή και την Τυτώ - υπάρχουν επιφυλάξεις, ειδικά μετά τις πυρκαγιές.

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κουκουβάγια Little Owl Athene noctua
Χουχουριστής Tawny Owl Strix aluco
Τυτώ Barn owl Tyto alba
Γκιώνης Scops Owl Otus scops

Γλάροι & γλαρόνια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Ασημόγλαρος της Μεσογείου Yellow Legged Gull Larus michahellis

Δρυοκολάπτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Στραβολαίμης Eurasian wryneck Jynx torquilla

Κορακοειδή

Όπως σε όλα τα περιαστικά τοπία, θα συναντήσουμε στην Πεντέλη άφθονες καρακάξες και αρκετές κουρούνες και κίσες, ενώ 2-3 ζευγάρια κοράκια πετούν συστηματικά γύρω από τις ψηλότερες κορυφές.

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κόρακας Raven Corvus corax
Κουρούνα Carrion crow Corvus cornix
Κάργια Western jackdaw Corvus monedula
Κίσσα Eurasian jay Garrulus glandarius
Καρακάξα Eurasian magpie Pica pica
Ψαρόνι Common starling Sturnus vulgaris

Κορακιόμορφα

Upupa epops
Τα πουλιά της Πεντέλης
Τσαλαπετεινός
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Μελισσοφάγος European bee-eater Merops apiaster
Τσαλαπετεινός Eurasian hoopoe Upupa epops

Περιστερόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Δεκαοχτούρα Eurasian collared dove Streptopelia decaocto
Τρυγόνι European turtle dove Streptopelia turtur
Φάσσα Common wood pigeon Columba palumbus
Αγριοπερίστερο Rock dove Columba livia

Χελιδόνια & σταχτάρες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σπιτοχελίδονο Western house martin Delichon urbicum
Σταβλοχελίδονο Barn swallow Hirundo rustica
Μιλτοχελίδονο Red-rumped swallow Cecropis daurica
Βουνοσταχτάρα Alpine swift Tachymarptis melba
Σταχτάρα Common swift Apus apus
Ωχροσταχτάρα Pallid swift Apus pallidus

Ορνιθόμορφα

Alectoris chukar
Τα πουλιά της Πεντέλης
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar) κοντά στην κορυφή της Πεντέλης
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Νησιώτικη Πέρδικα Chukar partridge Alectoris chukar
Μπεκάτσα Eurasian woodcock Scolopax rusticola
Ορτύκι Common quail Coturnix coturnix

Κοκκυγίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κούκος Common cuckoo Cuculus canorus

Σπίζες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Καρδερίνα European goldfinch Carduelis carduelis
Σπίνος Eurasian chaffinch Fringilla coelebs
Χειμωνόσπινος Brambling Fringilla montifringilla
Φανέτο Common linnet Linaria cannabina
Σκαρθάκι European serin Serinus serinus
Φλώρος European greenfinch Chloris chloris
Λούγαρο Eurasian siskin Spinus spinus

Τσιχλόνια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Τσιφτάς Corn bunting Emberiza calandra
Αμπελουργός Black-headed bunting Emberiza melanocephala
Βουνοτσίχλονο Rock bunting Emberiza cia
Σιρλοτσίχλονο Cirl bunting Emberiza cirlus
Φρυγανοτσίχλονο Cretzschmar's bunting Emberiza caesia

Τσίχλες

Η πιο ενδιαφέρουσα από τις τσίχλες της Πεντέλης είναι ο Γαλαζοκότσυφας, που κάνει αισθητή την παρουσία του είτε χάρη στη χαρακτηριστική σιλουέτα του πάνω στα βράχια, είτε με το γλυκό ανοιξιάτικο τραγούδι του. Θα το δούμε εύκολα στους βράχινους πύργους πάνω στους τελευταίους ελιγμούς πριν την κορυφή.

Πεντέλη topoguide
Τα πουλιά της Πεντέλης
Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Τσαρτσάρα Mistle thrush Turdus viscivorus
Κεδρότσιχλα Fieldfare Turdus pilaris
Τσίχλα (Κελαηδότσιχλα) Song thrush Turdus philomelos
Κοτσύφι Common blackbird Turdus merula
Γαλαζοκότσυφας Blue rock thrush Monticola solitarius

Σπουργίτια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σπιτοσπουργίτης House sparrow Passer domesticus
Δεντροσπουργίτης Eurasian tree sparrow Passer montanus

Κεφαλάδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Αετομάχος Red backed shrike Lanius collurio

Σουσουράδες & Κελάδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Λευκοσουσουράδα White Wagtail Motacilla alba
Σταχτοσουσουράδα Grey Wagtail Motacilla cinerea
Ωχροκελάδα Tawny pipit Anthus campestris
Λιβαδοκελάδα Meadow pipit Anthus pratensis
Δεντροκελάδα Tree pipit Anthus trivialis

Κορυδαλλοί

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κατσουλιέρης Crested lark Galerida cristata
Δεντροσταρήθρα Woodlark Lullula arborea
Γαλιάντρα Calandra lark Melanocorypha calandra

Ποταμίδες & Στριτσίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Ωχροστριτσίδα Olivaceous Warbler Iduna pallida

Παπαδίτσες, τσομπανάκοι και συγγενή

Οι παπαδίτσες και τα συγγενή εντομοφάγα πουλιά αντιπροσωπεύονται με έναν ικανό αριθμό ειδών και κινούνται ανάμεσα στον ψηλό θαμνώνα και τα υπολείματα πευκοδασών της βόρειας πλευράς της Πεντέλης.

Ο Βραχοτσοπανάκος, βρίσκεται φυσικά στο στοιχείο του και έχει καταλάβει όλα τα νταμάρια, αρχαία και παλιά.

Sitta neumayer
Τα πουλιά της Πεντέλης
Βραχοτσοπανάκος
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Καλόγερος Great tit Parus major
Ελατοπαπαδίτσα Coal tit Periparus ater
Γαλαζοπαπαδίτσα Eurasian blue tit Cyanistes caeruleus
Κλειδωνάς Sombre tit Poecile lugubris
Καμποδεντροβάτης Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla
Βραχοτσοπανάκος Western rock nuthatch Sitta neumayer
Τρυποφράκτης Wren Troglodytes troglodytes

Τσιροβάκοι, τριλιστές & βασιλίσκοι

Στη χαμηλή βλάστηση κρύβονται οι διάφοροι τσιροβάκοι του μεσογειακού θαμνώνα, με συνηθέστερο το Μαυροτσιροβάκο. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η παρουσία των σχετικά σπάνιων μελών της ομάδας (Μελωδοτσιροβάκος, Αιγαιοτσιροβάκος και Κοκκινοτσιροβάκος).

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κηποτσιροβάκος Garden warbler Sylvia borin
Κοκκινοτσιροβάκος Eastern subalpine warbler Sylvia cantillans
Θαμνοτσιροβάκος Common whitethroat Sylvia communis
Αιγαιοτσιροβάκος Rüpell's warbler Sylvia rueppelli
Μαυροτσιροβάκος Sardinian warbler Sylvia melanocephala
Μαυροσκούφης Eurasian blackcap Sylvia atricapilla
Μελωδοτσιροβάκος Eastern Orphean warbler Sylvia crassirostris

Ψάλτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Θαμνοψάλτης Dunnock Prunella modularis

Φυλλοσκόποι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Δασοφυλλοσκόπος Wood warbler Phylloscopus sibilatrix

Αιγοθηλίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Γιδοβύζι European nightjar Caprimulgus europaeus

Μυγοχάφτες

Τέσσερις τυπικοί Μυγοχάφτες και οκτώ ακόμα είδη συμπληρώνουν την ομάδα των καθαρά εντομοφάγων πουλιών.

Πεντέλη topoguide
Τα πουλιά της Πεντέλης
Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σταχτομυγοχάφτης Spotted flycatcher Muscicapa striata
Κρικομυγοχάφτης Collared flycatcher Ficedula albicollis
Μαυρομυγοχάφτης European pied flycatcher Ficedula hypoleuca
Νανομυγοχάφτης Red-breasted flycatcher Ficedula parva
Καρβουνιάρης Black redstart Phoenicurus ochruros
Κοκκινούρης (Φοινίκουρος) Common redstart Phoenicurus phoenicurus
Σταχτοπετρόκλης Northern wheatear Oenanthe oenanthe
Ασπροκώλα (Ασπροκωλίνα) Western black-eared wheatear Oenanthe hispanica
Καστανολαίμης Whinchat Saxicola rubetra
Μαυρολαίμης European stonechat Saxicola rubicola
Κοκκινολαίμης European robin Erithacus rubecula
Αηδόνι Common nightingale Luscinia megarhynchos

Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος
Σύνταξη πίνακα: Α. Καλτσής

topoguide greece

Τα πουλιά της Πεντέλης

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πουλιών της Πεντέλης, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Πεντέλη topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Πεντέλη περιλαμβάνεται στην ομάδα της Αττικής. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Πεντέλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Πεντέλη topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε ζωϊκό είδος.
topoguide greece