Μονοπάτια Πολιτισμού στην Αίγινα

Μονοπάτια Πολιτισμού στην Αίγινα

Στο πλαίσιο του προγράμματος Μονοπάτια Πολιτισμού, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σχεδίασε και υλοποίησε 8 πεζοπορικές διαδρομές και μία ποδηλατική. Την υλοποίηση ανέλαβαν εθελοντές του σωματείου Ενεργοί Πολίτες Αίγινας και της τοπικής ομάδας Ανάβαση, με τη συνδρομή του Δήμου Αίγινας.
Η AnaDigit ανέλαβε την αποτύπωση των διαδρομών και υπέβαλε τη μελέτη της σήμανσης.