Ανακαλύψτε τη Μάνη: Καρδαμύλη

Ανακαλύψτε τη Μάνη: Καρδαμύλη

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Μάνη: Καρδαμύλη topoguide
Μάνη: Η κάλυψη της εφαρμογής Καρδαμύλη topoguide

Η Καρδαμύλη κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια. Ο οικισμός αναφέρεται στα ομηρικά έπη ως μέρος της προίκας που προσέφερε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα, μαζί με την κόρη του, ως επιβράβευση για τη συμμετοχή του στον Τρωϊκό πόλεμο. Ο μύθος επιβεβαιώνει ότι η Καρδαμύλη ήταν το σημαντικότερο λιμάνι της Σπάρτης στον Μεσσηνιακό Κόλπο. Η σύνδεσή της με τη Σπάρτη γινόταν από ορεινό δρόμο που διέτρεχε το φαράγγι του Βυρού και περνούσε από το δάσος της Βασιλικής. Η σχέση της Καρδαμύλης με τη Σπάρτη και τη λακωνική μυθολογία ενισχύεται από τον τοπική παράδοση που τοποθετεί εδώ τον κοινό τάφο των δίδυμων Κάστορα και Πολυδεύκη – αδερφών της Ωραίας Ελένης -, θέση που έχει σχετιστεί με το ελληνιστικό ταφικό συγκρότημα λίγο ανατολικά της Παλιάς πόλης.

Η χαράδρα του Βυρού

Σήμερα, η Καρδαμύλη είναι ο σημαντικότερος οικισμός της Έξω Μάνης. Αποτελείται από τρεις συνοικίες, που όλες παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, την Παλιά Καρδαμύλη, την Κάτω Καρδαμύλη και τη Σκάλα.

Σε όλη την ευρύτερη περιοχή έχει σηματοδοτηθεί ένα δίκτυο από παλιά μονοπάτια και καλντερίμια. Τα μονοπάτια της Καρδαμύλης θυμίζουν τα νησιώτικα μονοπάτια: είναι καλοσχεδιασμένα και πολύ καλά κατασκευασμένα. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μονοπάτια ανάμεσα στα χωριά, δηλαδή το αντίστοιχο του σημερινού ασφαλτοστρωμένου δικτύου. Αντίθετα, ο ιστός των παλιών αγροτικών και κτηνοτροφικών μονοπατιών, το ανάλογο του σημερινού αγροτικού δικτύου, έχει σχεδόν χαθεί κάτω από την επέλαση της βλάστησης.