Ορχιδέες της Καρδαμύλης

Ορχιδέες της Καρδαμύλης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Καρδαμύλη topoGuide
Καρδαμύλη topoguide: Serapias orientalis

Στην ευρύτερη περιοχή της Καρδαμύλης έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 είδη ορχιδεών. Όλες οι γνωστές αναφορές αφορούν σε είδη ευρύτερης εξάπλωσης, όπως τα είδη του γένους Ophrys (για παράδειγμα τα Ophrys tenthredinifera, Ophrys fusca, Ophrys sicula και Ophrys bombyliflora), κάποιες Neotinea (όπως η N. tridentata), μερικά είδη Orchis (όπως το O. italica) και Anacamptis (κυρίως το A. papilionacea), καθώς και το πανταχού παρόν Himantoglossum robertianum.

Καρδαμύλη topoGuide
Καρδαμύλη topoguide: Ophrys sicula

Το ιδιόμορφο γένος των Serapias αντιπροσωπεύεται από δύο είδη, το άφθονο και ευμεγέθες S. orientalis και το πολύ μικρότερο και δυσεύρετο S. lingua.

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide: Ophrys tenthredinifera

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Καρδαμύλη topoguide.

Η Καρδαμύλη topoguide είναι διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην περιφερειακή εφαρμογή Μάνη topoguide, διαθέσιμη για συσκευές Android.

Η Καρδαμύλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Καρδαμύλη topoGuide
Καρδαμύλη topoguide: Ophrys bombyliflora