Ορχιδέες του Μαινάλου

Ορχιδέες του Μαινάλου

Menalon Trail topoGuide
Μαίναλο topoguide: Himantoglossum robertianum

Στο Μαίναλο έχει καταγραφεί μια μεγάλη ποικιλία από ορχεοειδή, με πιο διαδεδομένα τα τυπικά είδη της ευρύτερης περιοχής, όπως το Himantoglossum robertianum, την Orchis italica, την πρώιμη Orchis quadripunctata και το πολύ κοινό Ophrys lutea.

Menalon Trail topoGuide
Μαίναλο topoguide: Ophrys fusca

Έχουν επίσης καταγραφεί αρκετά ασυνήθιστα είδη, όπως η Cephalanthera longifolia και η Cephalanthera damasonium, η Ophrys mammosa, η Ophrys fusca και το ιδιόμορφο Limodorum abortivum.

Menalon Trail topoGuide
Μαίναλο topoguide: Epipactis helleborine

Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες στο δάσος αποτελούν οι ιδιαίτερες Epipactis helleborine και Epipactis microphylla. Αντίθετα στις πετροπλαγιές της μέσης υψομετρικής ζώνης θα βρούμε το παράδοξο Serapias bergonii και την όμορφη Neotinea maculata.
Τέλος, η πιο σπάνια ορχιδέα του Μαινάλου είναι ο Orchis pallens, που θα την βρούμε σε υγρές θέσεις και μεγάλα υψόμετρα, συχνά σε ξέφωτα και περιθώρια δασών.

Menalon Trail topoGuide
Μαίναλο topoguide: Orchis pallens

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός του Μαινάλου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας του Μαινάλου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Μαίναλο περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.