Χάρτης του Μαινάλου και Σημεία Ενδιαφέροντος

Χάρτης του Μαινάλου
Σημεία Ενδιαφέροντος

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Τα Μαγούλιανα

Ο χάρτης του Μαινάλου που φιλοξενείται στην παρούσα σελίδα, περιλαμβάνεται και στην εφαρμογή Μαίναλο topogudie. Ο χάρτης συντίθεται από 18 επίπεδα μεγέθυνσης (18 zoom levels), που φτάνουν μέχρι κλίμακα 1:2.500. Στα περισσότερα από 20 επίπεδα πληροφορίας που συνθέτουν το χάρτη του Menalon Trail, έχουν αποτυπωθεί:

  • Όλους τους οικισμούς της περιοχής.
  • Περισσότερα από 150 χλμ μονοπάτια, με διαρκή ενημέρωση των σηματοδοτημένων διαδρομών.
  • Όλο το οδικό δίκτυο, μέχρι και τους κατεστραμένους δρόμους.
  • Περισσότερα από 400 τοπωνύμια.
  • Όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής.
  • Δεκάδες αρχαία και βυζαντινά μνημεία.
  • Όλες τις πηγές και κρήνες.
  • Όλες τις αξιόλογες σπηλιές και τα βάραθρα του βουνού.
  • Τους χώρους αναψυχής και τα καταφύγια.

Σημεία Ενδιαφέροντος

Η εφαρμογή Μαίναλο topoguide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Επιλέξτε μια ομάδα Σημείων Ενδιαφέροντος για να την δείτε στο χάρτη.

topoguide Greece

Οδηγός του Μαινάλου

topoguide Greece
Ο πιο πάνω λεπτομερής χάρτης περιλαμβάνεται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Μαίναλο περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελποννήσου.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει δεκάδες διαδρομές και όλα τα σχετιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος με ακρίβεια, ενώ περιλαμβάνει ένα ολόκληρο βιβλίο-οδηγό που καλύπτει θεματικά όλες τις όψεις της γεωγραφίας, της ιστορίας και της φύσης της περιοχής.