Ερπετά του Μαινάλου

Ερπετά του Μαινάλου

Το Μαίναλο φιλοξενεί την αναμενόμενη βιοποικιλότητα της γεωγραφικής ζώνης και των βιοτόπων που περιλαμβάνει.

Η μεγαλύτερη ποικιλία ερπετών, όπως αρκετά είδη βατράχων και φρύνων, νερόφιδα και σαλαμάνδρες, συναντώνται κοντά στα μόνιμα ή περιστασιακά, ρέοντα ή στάσιμα νερά. Στα γυμνά, προσήλια μέρη, αφθονούν οι σαύρες, με μια μεγάλη ποικιλία που περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά είδη της Πελοποννήσου, οι δύο ελληνικές χελώνες και μια αξιοσημείωση ποικιλία φιδιών, με πιό εντυπωσιακά το σαπίτη και την οχιά.

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Οχιά (Vipera ammodytes)

Πιο αναλυτικά, στην ομάδα των βατράχων συναντάμε το Δενδροβάτραχο (Hyla arborea), τον Ελληνικό Βάτραχο (Rana graeca) και τον Ελληνικό Βαλτοβάτραχο (Pelophylax kurtmuelleri).

Οι φρύνοι αντιπροσωπεύονται εδώ με τον ογκώδη Χωματόφρυνο (Bufo bufo) και τον πολύ πιο συνηθισμένο Πράσινο φρύνο (Bufotes viridis).

Στις υγρές ζώνες του ελατοδάσους και ειδικά κατά τη διάρκεια της βροχής ή λίγο μετά, θα συναντήσουμε την αργή Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra).

Κάτω απο τα φύλλα των πλατών και των βελανιδιών σέρνεται αόρατος ο Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii), ενώ στις ξερολιθιές και τα ερείπια μισοκρύβεται ο Κυρτοδάκτυλος (Mediodactylus kotschyi). Μπαίνοντας στα σπίτια των χωριών και τα ξωκλήσια, είναι βέβαιο ότι μας παρακολουθεί ένα ζευγάρι από Σαμιαμίδια (Hemidactylus turcicus).

Η ομάδα των σαυρών περιλαμβάνει το πανταχού παρόν Σιλιβούτι (Podarcis erhardii), τη Σαύρα του Μοριά (Algryroides moreoticus), την Ελληνική Σαύρα (Hellenolacerta graeca), την Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), την Τσαπερδόνα (Podarcis peloponnesiacus) και τη Βαλκανόσαυρα (Podarcis tauricus).

Τέλος, στα λιβάδια αφθονούν οι Μεσογειακές Χελώνες (Testudo hermanni), ενώ σε πιο άνυδρα περιβάλλοντα κυκλοφορούν οι εντυπωσιακές Κρασπεδοχελώνες (Testudo marginata). Στους "βυρούς" των ποταμών κρύβεται η Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata).

Τα φίδια εκπροσωπούνται από τη Δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis), τη Σαΐτα (Platyceps najadum), το Σπιτόφιδο (Zamenis situla), το Σαπίτης (Malpollon insignitus), το Νερόφιδο (Natrix natrix), το Αγιόφιδο (Telescopus falax) και την Οχιά (Vipera ammodytes). Οι δύο άποδες σαύρες της περιοχής, ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus) και ο Οφιόμορος (Ophiomorus punctatissimus), μοιάζουν με φίδια.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός του Μαινάλου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μιανάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε είδος.