Μοναστήρια του Μαινάλου

Μοναστήρια του Μαινάλου

Μοναστήρια του Μαινάλου: Η νέα μονή Φιλοσόφου
Μοναστήρια του Μαινάλου
Η νέα μονή Φιλοσόφου, με τη μονή Προδρόμου στα αριστερά και το ξωκλήσι της Μεταμόρφωσης στο βάθος
Πατήστε για μεγέθυνση

Οι μεγάλες μονές της Πελοποννήσου αποτελούν πυρήνες κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής έντασης, ενδεχομένως και αμυντικής ισχύος. Πράγματι, η χαρτογράφηση των ισχυρών μοναστηριών της περιοχής αποκαλύπτει θέσεις με κρυπτικά και αμυντικά χαρίσματα, πάντα ωστόσο σε άμεση γειτνίαση με τόπους σημαντικού παραγωγικού δυναμικού - δηλαδή πλούτου.

Μαίναλο topoguide
Μοναστήρια του Μαινάλου
Η Παλαιά μονή Φιλοσόφου

Τα κυριότερα μοναστήρια του Μαινάλου είναι οι μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου - Παλιά και Νέα - κοντά στη Δημητσάνα, η μονή Αιμυαλών και η έρημη μονή Αγίων Αποστόλων κοντά στο Ζυγοβίστι, η μονή Ζωοδόχου Πηγής στη Στεμνίτσα, η μονή Αγίων Θεοδώρων στην Ελάτη, η μονή Κερνίτσας στη Νυμφασία και η μονή Επάνω Χρέπας στο Περιθώρι.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μικρά μοναστήρια της Παναγίας Βλαχέρνας και της Ελεούσας στη Βλαχέρνα, όπως και της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο.

Κοντά στο Ελληνικό ιδρύθηκε πρόσφατα (1975) το συγκρότημα της μονής Αγίου Νικοδήμου. Εμψυχώνεται από κοινοβιακή αδελφότητα, που ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο.

Ακόμα, ιδιαίτερη ιστορική σημασία έχουν το ασκηταριό της Ανάληψης, κοντά στην Καμενίτσα, και το ασκηταριό της Σφυρίδας, ανάμεσα στη Νυμφασία και τα Μαγούλιανα.

Τέλος, μεγάλη συμβολική αξία έχει η απομονωμένη και έρημη σήμερα μονή Παναγίας Κολοκοτρώνη.

Μαίναλο topoguide
Μοναστήρια του Μαινάλου
Παλαιά ασκηταριά στα τοιχώματα της Χαράδρας του Λούσιου

Ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία έχουν τα συγκροτήματα ή τα καθολικά της μονής Προδρόμου, της παλαιάς και της νέας μονής Φιλοσόφου και της μονής Ζωοδοχου Πηγής Στεμνίτσας.

Ανακαλύπτοντας μονές και ασκηταριά μέσα από τα μονοπάτια

Οι μεγάλοι δρόμοι της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ακολουθούν μια σειρά από ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του ορεινού τοπίου: προτιμούν τις χαράδρες αντί για τις ανοιχτές πλαγιές, αναζητούν τις πυκνά δασωμένες κοιλάδες αντί για τις γυμνές ράχες και τα ακάλυπτα οροπέδια χάνονται στους λόγγους. Αυτό δεν είναι τυχαίο: οι παλιοί δρόμοι του βουνού χαράκτηκαν σε εποχές ταραγμένες και οι οδεύσεις τους έπρεπε να είναι σύντομες και κρυπτικές.

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πάνω στα ίδια αυτά μορφολογικά στοιχεία χαράδρες, φαράγγια και ορθοπλαγιές ήρθαν και φώλιασαν τα μοναστήρια, χτισμένα και αυτά σε περιόδους αστάθειας και φόβου, άρα αναζητώντας θέσεις που θα ήσαν ταυτόχρονα κρυπτικές και φυσικά οχυρές.

Χάρη σε αυτή τη φυσική συγκυρία, οι μεγάλες πεζοπορικές διαδρομές του Μαινάλου, όπως οι μεγάλες διασχίσεις του ΣΑΟΟ και το Menalon Trail, περνούν από όλα σχεδόν τα μοναστήρια του Μαινάλου.

Οι διαδρομές ανάμεσα στη Δημητσάνα και τη Στεμνίτσα περνούν κοντά ή μέσα από τα μοναστήρια της χαράδρας του Λούσιου: τη μονή Προδρόμου και τη Παλιά και Νέα μονή Φιλοσόφου.

Το Κόκκινο Μονοπάτι, στο τελευταίο τμήμα του, δηλαδή μετά τη Γόρτυνα και στην κατάληξή του προς το γεύφρι του Ατσίχολου, περνά πολύ κοντά από τη μονή Καλαμίου.

Άλλες διαδρομές περνούν από τη μονή Αιμυαλών, την έρημη μονή Αγίων Αποστόλων στο Ζυγοβίστι και τη μονή Ζωοδόχου Πηγής της Στεμνίτσας.

Πιο δυτικά, οι άλλες πεζοπορικές διαδρομές περνούν κοντά από τη μονή Αγίων Θεοδώρων στην Ελάτη, μέσα από τη μονή Κερνίτσας στη Νυμφασία και από το παλιό ασκηταριό της Σφυρίδας.

Μαίναλο topoguide
Μοναστήρια του Μαινάλου
Η μονή Αγίων Αποστόλων στο Ζυγοβίστι
Οι δύο μεγάλες διασχίσεις του Μαινάλου, το Κίτρινο και το Πορτοκαλί Μονοπάτι, εκκινούν από τη Βλαχέρνα και από τις μονές μονή Ελεούσας και μονή Παναγίας Βλαχέρνας. Λίγο βόρεια του Βαλτεσινίκου βρίσκονται οι μονές Παναγίας και Αγίου Νικολάου.

Τέλος, η διαδρομή του Ε4 περνά κοντά από τη μονή Επάνω Χρέπας, κοντά στην Τρίπολη.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός του Μαινάλου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Μαίναλο περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τα μοναστήρια.