Θηλαστικά του Μαινάλου

Θηλαστικά του Μαινάλου

Οι οικότοποι της περιοχής του Μαινάλου φιλοξενούν όλη τη βιοποικιλότητα της γεωγραφικής ζώνης.

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Αγριογούρουνο (Sus scrofa)

Στην περίμετρο του βουνού, θα βρούμε τα συνήθη θηλαστικά του αγροτικού τοπίου (αλεπού, κουνάβι, νυφίτσα, σκατζόχοιρος, ποντίκια).

Στα μωσαϊκά αδιατάρακτων και επηρεασμένων από τον άνθρωπο τοπίων γύρω από τις χαράδρες και τους θαμνοντυμένους βραχότοπους ζούν πολλά είδη μικροθηλαστικών (νυχτερίδες, μυγαλές, μυωξοί), που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά, λόγω του μικρού μεγέθους και των νυχτερινής δραστηριοποίησής τους. Ανάμεσα στα χειρόπτερα (νυχτερίδες) αναφέρονται τα είδη Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros και Nyctalus leisleri.

Δύο μεγάλα θηλαστικά, η Βίδρα και το Τσακάλι έχουν συνεχή παρουσία στην περιοχή, η πρώτη στα ποτάμια και το δεύτερο στους αχανείς θαμνότοπους του Δυτικού Μαινάλου. Η Βίδρα κάνει αισθητή την παρουσία της με τα χαρακτηριστικά περιττώματα που αφήνει στις όχθες. Το Τσακάλι κάνει συχνές εμφανίσεις μέσα στη μέρα στην περίμετρο των κτηνοτροφικών ζωνών και οπωσδήποτε δηλώνει παρόν κάθε σούρουπο με τα ομαδικά καλέσματά του.

Μια ακόμη παρουσία είναι το Αγριογούρουνο που είχε εξαφανιστεί απο την Πελοπόννησο λόγω εντατικού κυνηγιού και επανεισήχθη, ως θηραματικό είδος. Το Αγριογούρουνο έχει ήδη εγκαταστήσει έναν αξιόλογο πληθυσμό και θα δούμε εύκολα τα χαρακτηριστικά σκαψίματά του στο δάσος και τα ξέφωτα για αναζήτηση τροφής, όπως και τις επίσης χαρακτηριστικές "μπανιέρες" κοντά σε όλες τις αναβλύσεις, όπου κάνει τα λασπόλουτρά του.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός του Μαινάλου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Μαίναλο περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Η εφαρμογή καθοδηγεί το χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε είδος.