Ερπετά & αμφίβια της Καρδαμύλης

Ερπετά & αμφίβια της Καρδαμύλης

Η περιοχή της Καρδαμύλης συνδυάζει παράκτιους, ημιορεινούς και καθαρά ορεινούς βιοτόπους και φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία ειδών πανίδας. Ο πλούτος της ερπετοπανίδας μαρτυρά την ιδιαίτερη βιογεωγεωγραφική θέση της περιοχής.

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide: Γουστέρα της Πελοποννήσου (Podarcis peloponnesiacus),
ενδημική σαύρα της Πελοποννήσου

Η μάλλον άνυδρη Μεσσηνιακή Μάνη είναι αφιλόξενη για τα περισσότερα είδη αμφιβίων, αλλά αντίθετα αποτελεί φιλικό περιβάλλον για αρκετά είδη σαυρών, φιδιών, σαμιαμιδιών και χελωνών. Η οχιά (Vipera ammodytes) είναι μάλλον η πιο ενδιαφέρουσα (και αυτή που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή!) παρουσία από τα φίδια, ενώ οι ενδημικές της Πελοποννήσου Ελληνική Σαύρα (Hellenolacerta graeca) και Γουστέρα της Πελοποννήσου (Podarcis peloponnesiacus) αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς, όπως και η Σαύρα του Μοριά (Algyroides moreoticus) ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus) κ.α.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της περιοχής της Καρδαμύλης περιλαμβάνονται στον οδηγό Καρδαμύλη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Καρδαμύλη topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου, από την ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος των διαδρομών, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.