Η χαράδρα του Βυρού

Η χαράδρα του Βυρού
γεωλογία, μοναστήρια, γεφύρια,
μονοπάτια, προσπέλαση

Μάνη-Καρδαμύλη: Το κατώτερο τμήμα της χαράδρας του Βυρού
Μάνη-Καρδαμύλη
Το κατώτερο τμήμα της χαράδρας του Βυρού
Μάνη-Καρδαμύλη: Εποπτική πινακίδα της περιοχής του Βυρού
Μάνη-Καρδαμύλη
Εποπτική πινακίδα της περιοχής του Βυρού

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Η αναλυτική παρουσίαση της χαράδρας του Βυρού, με αναλυτική περιγραφή της γεωγραφίας, της γεωλογίας, της βλάστησης, της χλωρίδας και της ιστορίας της, περιλαμβάνεται στον οδηγό Καρδαμύλη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Καρδαμύλη topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Καρδαμύλης topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.