Καρδαμύλη topoguide

Καρδαμύλη topoguide

Προικισμένη με το καλύτερο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών της Μάνης, η Καρδαμύλη ξεδιπλώνει όλες τις αρετές της στον επισκέπτη που θα αναζητήσει με ευλάβεια τα στοιχεία του πλούτου και του πολιτισμού της.

Μάνη: Καρδαμύλη topoguide
Μάνη: Η κάλυψη της εφαρμογής Καρδαμύλη topoguide

Την αναζήτηση των μονοπατιών και των μικρών λεπτομερειών που συνθέτουν το πλούσιο τοπίο της περιοχής έρχεται να επικουρήσει ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide, ένας πολύπλευρος "ξεναγός" στη φύση, τα μνημεία και τα μονοπάτια της Καρδαμύλης.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide βασίζεται σε έναν λεπτομερή χάρτη, που φορτώνεται άπαξ και λειτουργεί off-line. Ο χάρτης προέρχεται από μια πηγη διανυσματικών δεδομένων, οργανωμένη σε περίπου 100 θεματικά επίπεδα και είναι δομημένος σε 18 επίπεδα λεπτομέρειας. Η ακρίβειά του φτάνει την κλίμακα του 1:2.500.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide επίσης πεζοπορικές διαδρομές, διαβαθμισμένες σε κλάσεις δυσκολίας, μήκους ή καταλληλότητας για οικογένειες και συγκροτημένες ανά πεζοπορικούς πυρήνες. Συνολικά, οι διαδρομές αυτές αθροίζουν χλμ περπατήματος.

Στο πεδίο, ο οδηγός εντοπίζει και προτείνει αυτόματα τις πλησιέστερες διαδρομές. Όταν ο πεζοπόρος επιλέξει μια διαδρομή, η εφαρμογή τον καθοδηγεί με ακρίβεια μέσω οπτικών μηνυμάτων, ενώ συνεχώς τον ενημερώνει για τη θέση του και την απόσταση από το τέλος του περπατήματος.

Πέραν των διαδρομών, ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Τα Σημεία Ενδιαφέροντος είναι καταχωρημένα με ακρίβεια και μέσω ενός απλού μηχανισμού απόστασης/αζιμουθίου οδηγούν τον επισκέπτη να τα εντοπίσει στο πεδίο.

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide

Τέλος, ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide έχει ενσωματωμένο ένα πολυσέλιδο ψηφιακό βιβλίο, με εκτενή πίνακα περιεχομένων. Μέσα στα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ενταχθεί τα Σημεία Ενδιαφέροντος, ως αυτόνομα λήμματα. Τα λήμματα των Σημείων Ενδιαφέροντος προσπελαύνονται από το χάρτη και τον σχετικό πίνακα.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, που περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος στην ομάδα της Πελοποννήσου ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Η Μάνη καλύπτεται από 5 περιοχές της οικογένειας topoguide, που αντιστοιχούν ακριβώς στις κύριες γεωγραφικές ενότητες της χερσονήσου: Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Γύθειο topoguide, Αρεόπολη topoguide και Ταίναρο topoguide.

Οι πέντε οδηγοί της Μάνης είναι διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Τα topoguides της Μάνης περιλαμβάνονται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Οι οδηγοί της Μάνης είναι επίσης διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, και συγκεκριμένα των πέντε περιοχών της Μάνης, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.