Τα μονοπάτια της Καρδαμύλης

Τα μονοπάτια της Καρδαμύλης

Η περιοχή της Καρδαμύλης είναι ένας από τους μικρούς πεζοπορικούς παραδείσους της Ελλάδας. Τόπος με περίπλοκο ανάγλυφο και πλούσια ιστορία, κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια συνεχώς μέχρι σήμερα από φύλα ανήσυχα και δραστήρια, που αναζήτησαν και αξιοποίησαν την παραμικρή ευκαιρία φυσικών πόρων. Πάνω στον δύσκολο αγώνα της επιβίωσης, έχτισαν και χάραξαν πάνω στους βράχους και τις πλαγιές εκατοντάδες χιλιόμετρα καλντεριμιών και μονοπατιών.

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Στη διαδρομή Εξωχώρι-Τσέρια

Μεγάλο μέρος από τα μονοπάτια αυτά, και κυρίως εκείνα που αποτελούσαν το διασυνδετικό δίκτυο των οικισμών και των μοναστηριών γύρω από την Καρδαμύλη, δηλαδή ανάμεσα στην Καρδαμύλη, την Αγία Σοφία, το Πετροβούνι, το Πραστείο, το Εξωχώρι, τα Τσέρια, και τη Σαϊδόνα, αλλά και τις μονές Λυκάκη και Σωτήρος, περισώθηκαν κατά τη φάση της διάνοιξης του οδικού δικτύου και διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση. Τα μονοπάτια αυτά καθαρίστηκαν πριν δύο δεκαετίες και σηματοδοτήθηκαν με χρωματιστά σύμβολα.

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
τα σύμβολα σήμανσης του πεζοπορικού δικτύου της Καρδαμύλης

Παρόλο που η σήμανση είναι επιτυχημένα κωδικοποιημένη με βάση χρώμα και σύμβολα ώστε να υπαγορεύει κυκλικές πορείες, ο πεζοπόρος να μπορεί συνδυάσει το σηματοδοτημένο δίκτυο και άλλα μονοπάτια ή δρομάκια και να συνθέσει τη δική του διαδρομή. Σημειώστε πάντως ότι η σήμανση είναι ήδη παλιά και έχει υποστεί φθορές - σε πολλές περιπτώσεις έχουν περισσωθεί διάσπαρτα επιβεβαιωτικά σημάδια. Ο σκοπός της εφαρμογής topoguide είναι να βοηθήσει τον πεζοπόρο να κινηθεί με ασφάλεια στο σύνολο της περιοχής.

Το Εθνικό Μονοπάτι Ο32

Το Εθνικό Μονοπάτι O32 συνδέει τη Βυτίνα με την Καρδαμύλη. Ξεκινά από τη Βυτίνα και περνώντας από το χωριό Ζυγοβίστι, τη Δημητσάνα, το φαράγγι του Λούσιου, την Καρύταινα, τα χωριά Λυκόσουρα, Τριπόταμο, Λεοντάρι, Γεωργίτσι, τη Λαγκάδα στον Ταΰγετο, φτάνει στα Πηγάδια. Ακολουθεί ένα δύσκολο τμήμα μέσα από τη χαράδρα της Κοσκάραγας και το Ρίντομο προς την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και τις Πόρτες με κατάληξη στο καταφύγιο Ταϋγέτου, στη θέση Βαρβάρα. Στη συνέχεια, μέσα από τη χαράδρα του Βυρού, το Ο32 περνά κοντά από τα Τσέρια και καταλήγει στην Καρδαμύλη.

Η διαδρομή έχει μήκος 200 χλμ. και μπορεί να οργανωθεί σε 13 ημερήσια σκέλη (συν την παραλλαγή Τσέρια-Εξωχώρι).

Τα δύο τελευταία σκέλη του Ο32 βρίσκονται μέσα στο όριο της περιοχής της Καρδαμύλης. Πρόκειται για τη μεγάλη διαδρομή O32 Καταφύγιο Ταϋγέτου-Τσέρια, που αφού διασχίσει τις ανατολικές πλαγιές της ψηλότερης κορυφής του Ταϋγέτου και περάσει από τον Άγιο Δημήτριο, διατρέχει όλο το Βυρό και καταλήγει στστα Τσέρια. Είναι μια παό τις ωραιότερες πεζοπορικές διαδρομές της Πελοποννήσου και αναμφίβολα η αξιολογότερη του Εθνικού Μονοπατιού Ο32.

Συναφής με αυτή τη διαδρομή είναι η μικρή συνδετική πορεία O32 Τσέρια-Εξωχώρι, που δρασκελίζει το Βυρό και φτάνει στο Εξωχώρι. Η πολύ όμορφη και σύντομη αυτή διαδρομή είναι από τις πιο δημοφιλείς πορείες στην Καρδαμύλη.

Διαδρομές με βάση την Καρδαμύλη

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Οι περισσότερες πεζοπορικές γύρω από την Καρδαμύλη είναι κατάλληλες για παιδιά

Η Καρδαμύλη είναι ο ιδανικός πόλος για την πεζοπορική εξερεύνηση της περιοχής. Αν και ο οικισμός βρίσκεται στο ύψος της θάλασσας - άρα ξεκινώντας από εδώ, όλες οι πορείες θα είναι ανηφορικές - οι κλίσεις είναι μικρές και οι αποστάσεις μικρές. Επίσης, η γεωμετρία του πλέγματος μονοπατιών επιτρέπει το σχεδιασμό κυκλικών διαδρομών, ώστε να μη χρειαστεί να αναζητήσει κανείς μεταφορικό μέσον για την επιστροφή.

Οι περισσότερες διαδρομές είναι κατάλληλες για πορείες με παιδιά και νέους πεζοπόρους.
Πιο κάτω παρατίθεται ο κατάλογος των βασικών διαδρομών.

Διαδρομές με βάση το Εξωχώρι

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Στο μεγάλο αλώνι στα Ντουμπίτσια

Το Εξωχώρι είναι, μαζί με τα Τσέρια, τα δυο πιο προωθημένα χωριά της ενότητας της Καρδαμύλης προς το Βυρό και τον Ταΰγετο. Στο Εξωχώρι συγκλίνουν τα μονοπάτια από τα χωριά Πετροβούνι και Αγία Σοφία και από εδώ ξεκινούν οι διαδρομές προς τα Τσέρια, τη Σαϊδόνα το Βυρό και την ορεινή τοποθεσία Ντουμπίτσια. Συνολικά, πρόκεται για οκτώ πολύ ενδιαφέρουσες, βατές και σχετικά καλά σημαδεμένες διαδρομές.

Διαδρομές στη Σελίνιτσα

Με τον όρο Σελίνιτσα αναφερόμαστε κυρίως στην παραλιακή λουρίδα νότια της Στούπας και μέχρι τις παρυφές του Οίτυλου. Ωστόσο η ολόφωτη αυτή παράκτια ζώνη εποπτεύεται από μια σειρά ορεινά χωριά, τα Ρίγλια, τις Θαλάμες, τη Λαγκάδα και τον Πλάτανο, που παλιότερα επικοινωνούσαν με μονοπάτια με τα επίνειά τους, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο και την Τραχήλα

Πάνω στα μονοπάτια αυτά αναπτύσσονται οι πιο κάτω πεζοπορικές προτάσεις.

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Τα μονοπάτια από τις Θαλάμες, τον Πλάτανο και τη Λαγκάδα συγκλίνουν στην Παναγία Κουβάτσου

Διαδρομές στο Ζυγό της Μεσσηνιακής Μάνης

Καρδαμύλη topoguide
Καρδαμύλη topoguide
Η Καστάνια φωλιάζει σε μια αθέατη κοιλάδα του Ταϋγέτου

Η ενότητα του Ζυγού απλώνεται από τη Σαϊδόνα μέχρι και την Καστάνια και από την ακτή μέχρι τις κορυφές των νότιων απολήξεων του Ταϋγέτου. Από το παλιό διασυνδετικό δίκτυο της δύσβατης αυτής ζώνης παραμένουν βατές οι συνδέσεις ανάμεσα στον Πύργο και το Νεοχώρι προς τη Μηλιά και την Καστάνια.

Δύο εντελώς ξεχωριστές προτάσεις - για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία - είναι η διάσχιση του φαραγγιού της Τέπενης και η σύνδεση με τη μονή Παναγιάς Γιάτρισσας, όπου μπαίνουμε στο ατελείωτο δίκτυο των μονοπατιών του Ταϋγέτου.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Όλες οι πιο πάνω διαδρομές περιλαμβάνονται στον οδηγό Καρδαμύλη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, όπου περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Καρδαμύλης topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece, όπου περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.