Τα μονοπάτια της Καρδαμύλης

Τα μονοπάτια της Καρδαμύλης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η περιοχή της Καρδαμύλης είναι ένας από τους μικρούς πεζοπορικούς παραδείσους της Ελλάδας. Τόπος με πλούσια ιστορία και περίπλοκο ανάγλυφο, κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια συνεχώς μέχρι σήμερα, από φύλα ανήσυχα και δραστήρια, που αναζήτησαν και αξιοποίησαν την παραμικρή ευκαιρία φυσικών πόρων. Πάνω στον δύσκολο αγώνα της επιβίωσης, έχτισαν και χάραξαν πάνω στους βράχους και τις πλαγιές εκατοντάδες χιλιόμετρα καλντεριμιών και μονοπατιών.

Καρδαμύλη topoGuide
Καρδαμύλη topoguide: Στο μονοπάτι Εξωχώρι-Τσέρια

Μεγάλο μέρος από τα μονοπάτια αυτά, και κυρίως εκείνα που αποτελούσαν το διασυνδετικό δίκτυο των οικισμών και των μοναστηριών γύρω από την Καρδαμύλη, δηλαδή ανάμεσα στην Καρδαμύλη, την Αγία Σοφία, το Πετροβούνι, το Προάστειο, το Εξωχώρι, τα Τσέρια, και τη Σαϊδόνα, αλλά και τις μονές Λυκάκη και Σωτήρος), περισώθηκαν κατά τη φάση της διάνοιξης του οδικού δικτύου και διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση. Τα μονοπάτια αυτά καθαρίστηκαν πριν δύο δεκαετίες και σηματοδοτήθηκαν με χρωματιστά σύμβολα.

Καρδαμύλη topoGuide
Καρδαμύλη topoguide: τα σύμβολα σήμανσης του πεζοπορικού δικτύου της Καρδαμύλης

Παρόλο που η σήμανση είναι επιτυχημένα κωδικοποιημένη με βάση χρώμα και σύμβολα ώστε να υπαγορεύει κυκλικές πορείες, ο πεζοπόρος να μπορεί συνδυάσει το σηματοδοτημένο δίκτυο και άλλα μονοπάτια ή δρομάκια και να συνθέσει τη δική του διαδρομή. Σημειώστε πάντως ότι η σήμανση είναι ήδη παλιά και έχει υποστεί φθορές - σε πολλές περιπτώσεις έχουν περισσωθεί διάσπαρτα επιβεβαιωτικά σημάδια. Ο σκοπός της παρούσας εφαρμογής είναι να βοηθήσει τον πεζοπόρο να κινηθεί με ασφάλεια στο σύνολο της περιοχής.

Διαδρομές με βάση την Καρδαμύλη

Καρδαμύλη topoGuide
Καρδαμύλη topoguide: Οι περισσότερες πεζοπορικές γύρω από την Καρδαμύλη είναι κατάλληλες για παιδιά
Κύκλος στο Εξωχώρι (L= 3263 m)
Μονή Σωτήρα-Πεδινό (L= 1468 m)
Προσήλιο-Καρδαμύλη (L= 3982 m)
Προσήλιο-Κάλυβες (L= 1571 m)
Πραστείο-Σαϊδόνα (L= 4001 m)
Πραστείο-Φονέας (L= 1345 m)
Πετροβούνι-Πραστείο (L= 2194 m)
Πετροβούνι-Εξωχώρι (L= 3017 m)
Πετροβούνι-Κάλυβες (L= 2989 m)
Πετροβούνι-Αγία Σοφία (L= 1166 m)
Εξωχώρι-Σαϊδόνα (L= 3891 m)
Καρδαμύλη-Μονή Σωτήρα (L= 3518 m)
Καρδαμύλη-Πετροβούνι (L= 2162 m)
Μάλτα-Καρδαμύλη (L= 7069 m)
Καρδαμύλη-Αγία Σοφία (L= 1706 m)
Κάλυβες-Τσέρια (L= 3666 m)
Κυκλική πορεία στις Κάλυβες (L= 4759 m)
Πραστείο-Καλαμίτσι (L= 1173 m)
Εξωχώρι-Μύλοι-Μονή Σωτήρα (L= 2426 m)
Εξωχώρι-Μονή Σωτήρα (L= 2814 m)
Εξωχώρι-Ντουμπίτσια (L= 2333 m)
Αγία Σοφία-Κάλυβες (L= 2383 m)
Αγία Σοφία-Εξωχώρι (L= 2841 m)
Τσέρια-Εξωχώρι (L= 2235 m)
O32 Εξωχώρι-Τσέρια (L= 2858 m)

Διαδρομές στη Σελίνιτσα

Τραχήλα-Πλάτανος (L= 3756 m)
Πλάτσα-Μάλσοβα (L= 2543 m)
Πηγή-παραλία Πανταζί (L= 3087 m)
Τραχήλα-Πλάτανος (L= 3279 m)

Διαδρομές γύρω από τη Μηλιά

Πύργος-Μηλιά (L= 7121 m)
Μηλιά-μονή Παναγιάς Γιάτρισσας (L= 4650 m)

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Όλες οι πιο πάνω διαδρομές περιλαμβάνονται στον οδηγό Καρδαμύλη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Καρδαμύλη topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Καρδαμύλη topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Καρδαμύλης topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Καρδαμύλη topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece