Ερπετά & αμφίβια της Αρεόπολης

Ερπετά & αμφίβια της Αρεόπολης

Η ερπετοπανίδα της Μέσα Μάνη και ειδικότερα της περιοχής από την Αρεόπολη μέχρι και το Κατωπάγκι είναι ιδιαίτερα πλούσια και περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά είδη.

Αρεόπολη topoGuide
Αρεόπολη topoGuide: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Η περιοχή δυτικά του Σαγγιά είναι πλούσια σε είδη αλλά και πληθυσμούς ερπετών - κυρίως σαύρες και φίδια, καθότι το άνυδρο περιβάλλον δεν ευνοεί την εξάπλωση των αμφιβίων, που διατηρούν αρκετούς αλλά εντοπισμένους πυρήνες. Το πιο εντυπωσιακό φίδι της περιοχής είναι η Οχιά (Vipera ammodytes), ενώ πολύ κοινά είναι τα σαμιαμίδια (Hemidactylus turcicus και Mediodactylus kotschyi) και οι σαύρες Σιλιβούτι (Podarcis erhardii), Σαύρα του Μοριά (Algyroides moreoticus) και Γουστέρα της Πελοποννήσου (Podarcis peloponnesiacus).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της περιοχής της Αρεόπολης περιλαμβάνονται στον οδηγό Αρεόπολη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.