Εκκλησίες της Αρεόπολης

Εκκλησίες της Αρεόπολης

Η χαρτογράφηση εκκλησιών
της Αρεόπολης

Η ζώνη από το Οίτυλο μέχρι το Μέζαπο φιλοξενεί μερικές από τις πιο αξιόλογες εκκλησίες της Μέσα Μάνης. Στο Οίτυλο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ναοί του Σωτήρα (παλαιότερος του 14ου αι.), ο ναός του Αγίου Γεωργίου (με επιγραφή του 1331), η Κοίμηση της Θεοτόκου, της Αγίας Τριάδας και άλλοι.

Η Αρεόπολη είναι ο οικισμός με τις περισσότερες και αρχαιότερες εκκλησίες της περιοχής, με τις παλαιότερες να χρονολογούνται στην πρώϊμη βυζαντινή περίοδο. Αλλά και οι άλλοι οικισμοί του οροπεδίου του Διρού, μέχρι το Μέζαπο, φιλοξενούν αρκετούς σημαντικούς ναούς.

Οι Ταξιάρχες στην Αρεόπολη

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ο ναός των Ταξιαρχών στην Αρεόπολη

Ο ναός των Ταξιαρχών είναι ο μητροπολιτικός ναός της Αρεόπολης και βρίσκεται στην ιστορική πλατεία της 17ης Μαρτίου 1821. Ο ναός κτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, με έξοδα της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Είναι ευμεγέθης μονόχωρος ναός με θολωτή στέγη από τέσσερις καμάρες σε διάταξη σταυρού. Η τοιχοδομία είναι πολύ επιμελημένη από καλά κατεργασμένο ασβεστόλιθο.

Ο χαμηλός τρούλος έχει δεκάπλευρο τύμπανο, ενώ πολυγωνική είναι και η κόγχη του ιερού. Όλα τα ανοίγματα και κυρίως τα θυρώματα και τα πλαίσιά τους φέρουν ανάγλυφα καλής τέχνης, ενώ τα υπέρθυρα αποτελούν πραγματικά έργα λαϊκής τέχνης και απεικονίζουν τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ ως Ταξιάρχες, καθώς και τους στρατιωτικούς αγίους Γεώργιο και Θεόδωρο, αναφορές που σχετίζονται σαφώς με την πολεμική φύση των κτητόρων.

Το λίγο νεότερο κωδωνοστάσιο έχει πέντε ορόφους με πυργοειδή κατάληξη και αποτελεί το ψηλότερο σημείο της πόλης.

Η εκκλησία έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο. Στο χώρο της έγινε η κύρηξη της επανάστασης στη Μάνη, στις 17 Μαρτίου του 1821.

Η Παναγία Γεωργιάνικη στην Αρεόπολη

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Η εκκλησία της Παναγίας Γεωργιάνικης στην Αρεόπολη

Η Παναγία Γεωργιάνικη στην Αρεόπολη είναι η οικογενειακή εκκλησία των Μαυρομιχαλαίων, και γι' αυτό φέρει ως προσωνύμιο το παλιό όνομα της οικογένειας, Γεωργιάνοι. Κτίστηκε τον 18ο αιώνα στα ΝΔ του οικισμού, στο χώρο μικρής πλατείας, που σήμερα έχει εν μέρει καταληφθεί από ωραίο κήπο.

Το κτίσμα είναι μεγάλος σταυροειδής ναός με τρούλο και ψηλό κωδωνοστάσιο, ενώ φέρει εξωτερικά πλούσια διακόσμηση με ωραία λαϊκά λιθανάγλυφα. Εσωτερικά, το τέμπλο έχει αξιόλογες κινητές εικόνες, ενώ διακοσμητικά σχήματα και άλλα τεχνουργήματα βεβαιώνουν τον πλούτο των κτητόρων.

Προφήτης Ηλίας της Αρεόπολης

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ο Προφήτης Ηλίας της Αρεόπολης

Ο Προφήτης Ηλίας, ως γνήσιο ιερό κορυφής, φωλιάζει στην κορυφή που επικρέμεται της Αρεόπολης και στην οποία έχει δοθεί το όνομα της εκκλησίας. Στην κορυφή έχει διαμορφθεί ένα μεγάλο, σήμερα επιστρωμένο με τσιμέντο, πλάτωμα και η λιτή καμαροσκέπαστη, μονόχωρη εκκλησία συνοδεύεται από ένα νεόχτιστο παράσπιτο.

Στο πλάτωμα της κορυφής καταλήγει δύσβατος και πολύ ανηφορικός χωματόδρομος, που εξυπηρετεί τις κεραίες επικοινωνιών (και τη χωματερή του δήμου, χαμηλότερα). Στο ίδιο σημείο οδηγεί και η εντυπωσιακή πεζοπορική διαδρομή που ξεκινά από το Σωτήρα (Κουσκούνι) και κερδίζει με ελιγμούς ύψος στην πετρόστρωτη πλαγιά, για να πλευρίσει την απόκρημνη δυτική όψη κάτω από την εκκλησία, στην οποία ανηφορίζει από διαμορφωμένο μονοπάτι.

Ο Άγιος Νικόλαος στο Μπρίκι

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρίκι

Ο Άγιος Νικόλαος στο Μπρίκι είναι μικρή μονόχωρη εκκλησία με οκταγωνικό τρούλο. Πρόκειται για βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα.

Η Αγία Βαρβάρα στην Έρημο

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας στην Έρημο

Η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στην Έρημο είναι από τους σημαντικότερους ναούς της μεσοβυζαντινής περιόδου στη Μέσα Μάνη. Πρόκειται για έναν ευμεγέθη ναό με νάρθηκα, στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδή με τρούλο του 12ου αιώνα. Ο οκταγωνικός τρούλος είναι του λεγόμενου "αθηναϊκού" τύπου, δηλαδή με τα χαρακτηριστικά μονόλοβα παράθυρα που πλαισώνονται με μαρμάρινους κιονίσκους με κιονόκρανα, όπου στηρίζονται μαρμάρινα τόξα και στέγονται από μαρμάρινη υδρορρόη. Εσωτερικά, ο τρούλος στηρίζεται σε δύο κίονες και τους πεσσούς του ιερού, αντίστοιχα. Η τοιχοποιΐα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, ακολουθεί το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής και φιλοτεχνείται από πολλές ταινίες από κεραμικούς πλίνθους και μαρμάρινα γλυπτά.

Το τοξωτό κωδωνοστάσιο, που είναι μεταγενέστερο, στηρίζεται στο νάρθηκα και ενσωματώνει παλαιότερα μαρμάρινα ανάγλυφα, που διατηρήθηκαν από ανακαίνιση παλαιότερου τέμπλου. Εσωτερικά, ο ναός καλύπτεται από πολλά διακοσμητικά στοιχεία και αξιόλογες τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής περιόδου.

Η Παναγία στη Χαριά

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ο ναός της Παναγίας στη Χαριά

Η εκκλησία της Παναγίας στη Χαριά είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες μεταβυζαντινούς ναούς της Μέσα Μάνης. Βασίζεται σε έναν κλασικό σταυροειδή τύπο ναού, με τη μνημειακή είσοδο στη νότια όψη και το δίλοβο κωδωνοστάσιο ακριβώς πάνω από την πόρτα, που έχει μαρμάρινες παραστάδες και αέτωμα.
Ο τρούλος έχει πολυγωνική κάτοψη, με είκοσι μικρά φατνώματα να πλαισιώνονται από λίθινες παραστάδες, ενώ τα επίσης λίθινα τόξα είναι απλουστευμένες μορφές των αντίστοιχων βυζαντινών τεχνικών.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές εκκλησιών της περιοχής της Αρεόπολης περιλαμβάνονται στον οδηγό Αρεόπολη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.