Αρεόπολη topoguide

Αρεόπολη topoguide

Από το Οίτυλο μέχρι τη Βάθεια και ανάμεσα στις κακοτράχαλες υπώρειες του Σαγγιά και τους παράκτιους γκρεμούς απλώνεται μια επιμήκης έρημος, ένας τόπος ήδη οριακός για τη γίδα και το κουνάβι και ακατάλληλος για κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα. Ο τόπος αυτός γράφεται παντού με στερητικό άλφα - άνυδρος, άγονος, αφιλόξενος. Και επίσης θα ήταν ακατοίκητος αν δεν υπήρχαν οι Μανιάτες.

Μάνη: Αρεόπολη topoguide
Μάνη: Η κάλυψη της εφαρμογής Αρεόπολη topoguide

Ευτυχώς, για όλους τους μη Μανιάτες, υπάρχει ο οδηγός Αρεόπολη topoguide. Ο οδηγός βασίζεται σε έναν λεπτομερή χάρτη, που φορτώνεται με την εγκατάσταση και λειτουργεί off-line. Ο χάρτης προέρχεται από μια πηγή δεδομένων, οργανωμένη σε περίπου 100 θεματικά επίπεδα και είναι δομημένος σε 18 επίπεδα λεπτομέρειας. Η ακρίβειά του φτάνει την κλίμακα του 1:2.500.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide ξεναγεί το χρήστη του σε πεζοπορικές διαδρομές, διαβαθμισμένες σε κλάσεις δυσκολίας, μήκους ή καταλληλότητας για οικογένειες και ομαδοποιημένες ανά γεωγραφικό κέντρο. Συνολικά, οι διαδρομές αυτές αθροίζουν χλμ περπατήματος.

Στο πεδίο, ο οδηγός εντοπίζει και προτείνει αυτόματα τις πλησιέστερες διαδρομές. Όταν ο πεζοπόρος επιλέξει μια διαδρομή, η εφαρμογή τον καθοδηγεί με ακρίβεια μέσω οπτικών μηνυμάτων, ενώ συνεχώς τον ενημερώνει για τη θέση του και την απόσταση από το τέλος του περπατήματος. Αν ο πεζοπόρος απομακρυνθεί 20μ. από τη διαδρομή, ένα μήνυμα και μια σειρά οδηγίες του υποδεικνύουν την επιστροφή στη διαδρομή.

Πέραν των διαδρομών, ο οδηγός Αρεόπολη topoguide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Τα Σημεία Ενδιαφέροντος είναι καταχωρημένα με ακρίβεια και μέσω της συνεχούς ένδειξης απόστασης/αζιμουθίου οδηγούν τον επισκέπτη να τα εντοπίσει στο πεδίο.

Αβία topoguide
Αβία topoguide
Αβία topoguide
Αβία topoguide

Τέλος, ο οδηγός Αρεόπολη topoguide έχει ενσωματωμένο ένα πολυσέλιδο ψηφιακό βιβλίο, με εκτενή πίνακα περιεχομένων. Μέσα στα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ενταχθεί τα Σημεία Ενδιαφέροντος, ως αυτόνομα λήμματα. Τα λήμματα των Σημείων Ενδιαφέροντος προσπελαύνονται από το χάρτη και τον σχετικό πίνακα.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Η Μάνη καλύπτεται από 5 περιοχές της οικογένειας topoguide, που αντιστοιχούν ακριβώς στις κύριες γεωγραφικές ενότητες της χερσονήσου: Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Γύθειο topoguide, Αρεόπολη topoguide και Ταίναρο topoguide.

Οι πέντε οδηγοί της Μάνης είναι διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Τα topoguides της Μάνης περιλαμβάνονται στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Οι οδηγοί της Μάνης είναι επίσης διαθέσιμοι ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, και συγκεκριμένα των πέντε περιοχών της Μάνης, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.