Ορχιδέες της Αρεόπολης

Ορχιδέες της Αρεόπολης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αρεόπολη topoGuide
Αρεόπολη topoguide: Ophrys speculum

Στην ευρύτερη περιοχή της Αρεόπολης έχουν καταγραφεί περίπου 15 είδη ορχιδεών. Το πιο κοινό είδος μακράν στην περιοχή είναι το Serapias orientalis, που θα το βρούμε παντού, από τις άκρες των δρόμων μέχρι τις εγκαταλελειμένες πεζούλες, ενώ αρκετά συνήθη στην παρατήρηση είδη είναι και τα Ophrys tenthredinifera, Ophrys ferrum-equinum, Ophrys lutea και Himantoglossum robertianum.

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ophrys ferrum-equinum

Άλλα, σχετικά ασυνήθιστα, είδη στην περιοχή είναι η Ophrys sphegodes, το πολύ εντυπωσιακό Ophrys speculum και η Ophrys reinholdii, ενώ και τα Ophrys mammosa, Ophrys bombyliflora και Ophrys attica είναι κάπως δυσεύρετα. Από τα άλλα γένη, τα συνηθέστερα είναι τα Orchis italica και Anacamptis palilionacea.

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Ophrys iricolor

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Αρεόπολη topoguide.

Η Αρεόπολη topoguide είναι διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην περιφερειακή εφαρμογή Μάνη topoguide, διαθέσιμη για συσκευές Android.

Η Αρεόπολη topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Himantoglossum robertianum