Το νερό στη Μέσα Μάνη

Το νερό στη Μέσα Μάνη: Αρεόπολη

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η περιοχή της Αρεόπολης, από το Οίτυλο μέχρι και τον Μέζαπο, είναι από τις πιο στερημένες σε επιφανειακά νερά περιοχές της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, η εποίκηση της περιοχής της Μέσα Μάνης συνδέθηκε άρρηκτα με τον αγώνα για συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά του νερού της βροχής. Οι ίδιες συνθήκες συναντώνται και στο Κατωπάγκι, το Γερολιμένα και το Ταίναρο, ωστόσο εκεί η πυκνότητα κατοίκησης, άρα και η ένταση του προβλήματος, είναι μικρότερες.

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Δημιουργία στοιχειώδους ομβροσυλλέκτη και στεγασμένη στέρνα για τον ποτισμό των ζώων στην Αρκουδόλατσα Αρεόπολης

Η ύδρευση των σπιτιών του οικισμού στηρίχθηκε στη συλλογή ομβρίων από ένα καθαρό δώμα και την συγκέντρωσή του σε μια μεγάλη στέρνα σε στεγασμένο χώρο της οικίας, συνήθως λαξεμένη στο δάπεδο του ισογείου.

Το μέγεθος της στέρνας αποτελούσε μέτρο της οικονομικής ευρωστίας του ιδιοκτήτη και αντανακλούσε το μέγεθος του οικογενειακού πυρήνα, άρα και της κοινωνικής ισχύος του πατριάρχη.

Στέρνες ενσωματώνονται και στους πύργους, κατοικήσιμους ή πολεμικούς, συνήθως στο καμαροσκέπαστο ισόγειο του κτίσματος. Σε κτίσματα μη μόνιμης κατοίκησης, για την αποθήκευση νερού επιστρατεύτηκαν κάθε είδους μεγάλα σκεύη, κυρίως πήλινα, όπως τα πιθάρια, που μπορεί να είναι και σταθερά ενσωματωμένα στο έδαφος.

Στις αγροτικές ζώνες, κοντά σε καλύβια, ξωκλήσια και άλλες θέσεις προσωρινής παραμονής θα βρούμε δεκάδες κωλογιστέρνες, μικρότερες δηλαδή και συνήθως υπόσκαφες στέρνες, που επίσης γέμιζαν από τη βροχή. Οι κωλογιστέρνες δεν έχουν συγκεκριμένη τυπολογία, είναι πιο ευέλικτες λύσεις και μπορεί να τις βρούμε να ενσωματώνουν διάφορες τεχνικές - επιστρωμένη ή χωμάτινη επιφάνεια συλλογής - και υλικά - λαμαρίνες, νάϋλον ή μεμβράνες.

Αρεόπολη topoguide
Αρεόπολη topoguide: Επίπεδη στέρνα με αυτόνομο συλλέκτη ομβρίων και σκάφες πλυσίματος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Ένα περίγραμμα του αγώνα των Μανιατών για την εξασφάλιση των πολύτιμων υδάτινων πόρων στην περιοχή της Αρεόπολης, μαζί με φωτογραφίες και περιγραφές χαρακτηριστικών περιπτώσεων, περιλαμβάνονται στον οδηγό Αρεόπολη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.