Χλωρίδα της Αρεόπολης

Χλωρίδα της Αρεόπολης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αρεόπολης topoguide
Αρεόπολης topoguide: Petrorhagia glumacea

Η χλωρίδα της περιοχής της Αρεόπολης περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό από τυπικά είδη των τεσσάρων ενοτήτων τοπίου της περιοχής - ακτές, φρύγανα και θαμνώνες, βραχώνες, ορεινά λιβάδια - αλλά και έναν αριθμό σπάνιων ειδών που ενδημούν είτε αποκλεισιτκά στην Νότια Πελοπόννησο, είτε σε λίγες ακόμα γειτονικές ζώνες.

Στις παράκτιες, όπως και τις χερσαίες ορθοπλαγιές, θα βρούμε πολλά τυπικά χασμόφυτα, συχνά με περιορισμένη εξάπλωση, όπως το λαμπερό Erysimum corinthium, γνωστό μόνο από τα Ιόνια, την Αττική και την Πελοπόννησο, το Thalictrum orientale, που έχει κυρίως ασιατική εξάπλωση και εμφανίζεται σε λίγες θέσεις στη Νότια Πελοπόννησο, την ενδημική της Πελοποννήσου Campanula andrewsii και την εκλυστική Silene integripetala (υποείδος elaphonesiaca).
Στους μικρούς διάσπαρτους ελαιώνες και τα παλιά χωράφια, που μαζί με την περιβάλλουσα θαμνώδη και φρυγανική βλάστηση αποτελούν το τυπικό τοπίο της Μέσα Μάνης, θα βρούμε μια μεγάλη ποικιλία από μεσογειακά είδη, είτε ευρύτερης εξάπλωσης, όπως ο Adonis flammea, είτε πιο τοπικά, όπως ο Dianthus fruticosus.
Στο Σαγγιά θα συναντήσουμε πιο ορεινά είδη, όπως η ανεμώνα του βουνού Anemone blanda, η Gagea amblyopetala και ο ενδημικός της Νότιας Πελοποννήσου Crocus niveus.

Αρεόπολης topoguide
Αρεόπολης topoguide: Oxybasis chenopodioides

Μερικά από τα στοιχεία της χλωρίδας της Μέσα Μάνης μπορεί να μην έχουν τοπική ή περιορισμένη εξάπλωση, είναι ωστόσο άξια προσοχής καθώς η παρουσία τους αναδεικνύει μια άλλη διάσταση του μηχανισμού εξέλιξης των οργανισμών, που ξεφεύγει από το πεδίο της γενετικής εξειδίκευσης και σχετίζεται με τις στρατηγικές κατανομής, αντικείμενο της βιογεωγραφίας. Έτσι, εδώ θα βρούμε φυτά όπως η Erophaca baetica, που είναι άφθονη τοπικά, αλλά έχει ελλειπτική κατανομή στη Μεσόγειο, ενώ ο καθόλου σπάνιος Oxybasis chenopodioides έχει επίσης σποραδική εμφάνιση στην Ελλάδα.

Αρεόπολης topoguide
Αρεόπολης topoguide: Erophaca baetica

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Αρεόπολης έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 είδη ορχιδεών, κυρίως των γενών Ophrys και Serapias. Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο Ορχιδέες της Αρεόπολης.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Αρεόπολης περιλαμβάνονται στον οδηγό Αρεόπολη topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός Αρεόπολη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως in-app purchase για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece, από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.