Χλωρίδα στο Menalon Trail

Χλωρίδα στο Menalon Trail

Γνωρίστε είδη φυτών

Χλωρίδα στο Menalon Trail
Γνωρείστε XX είδη φυτών
Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Colchicum graecum

Στο φαράγγι του Λούσιου θα βρούμε την μεγαλύτερη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας όλης της Αρκαδίας και ανάμεσά τους πολλά σπάνια ή ασυνήθιστα είδη.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Lilium chalcedonicum

Κατά μήκος του Μυλάοντα ελίσσεται ένας ατελείωτος επιμήκης πλατανεώνας, με μεγάλα ώριμα άτομα αλλά και συστάδες αναγέννησης, τυλιγμένες στις ιτιές και τα σκλήθρα. Στις όχθες του θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα είδη που αναζητούν την υγρασία και τη σκιά.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Tulipa orphanidea

Στις κορυφές του Μαινάλου και τα πετρολίβαδα των Λαγκαδίων θα βρούμε μερικά από τα πιό ενδιαφέροντα είδη χλωρίδας της Πελοποννήσου.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Fritillaria graeca

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε είδος.