Ξενοδοχεία στο Menalon Trail

Ξενοδοχεία στο Menalon Trail

Όλα τα χωριά που αποτελούν κόμβους του δικτύου του Menalon Trail παρέχουν εξυπηρετήσεις διαμονής - όπως και εστίασης. Τα μεγάλα χωριά, όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα, η Βυτίνα και τα Λαγκάδια προσφέρουν πολλές επιλογές. Οι ιδιοκτήτες των ξενώνων των χωριών αυτών μπορούν να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες μεταφοράς από τα καταλύματα προς τα άκρα των ημερήσιων τμημάτων, ενώ οι οδηγοί ταξί της περιοχής ξέρουν καλά τη χάραξη της διαδρομής και μπορούν να εξυπηρετήσουν μεταφορές προσώπων και αποσκευών.

Οι θέσεις ξενοδοχείων κοντά στο Menalon Trail περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Menalon Trail topoGuide, που διατίθεται τόσο για συγκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το ξενοδοχείο με τη βοήθεια λεπτομερούς πλοήγησης.