Δολίνες και σπήλαια στο Menalon Trail

Δολίνες και σπήλαια στο Menalon Trail

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoGuide
Η σπηλιά του Λύγκου

Εκτός των μικρών σπηλαίων στη χαράδρα του Λούσιου, ελάχιστες άλλες αξιόλογες καρστικές κοιλότητες είναι γνωστές στη ζώνη κατά μήκος του Menalon Trail. Μία από αυτές είναι η βραχοσκεπή που λέγεται Σπηλιά Λύγκου: τα λείψανα τοίχων που διακρίνονται φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη χρήση της σπηλιάς ως κρυσφήγετο κάποιου ληστή με το όνομα Λύγκος.

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoGuide
Η σπηλιά που φιλοξενεί την εκκλησία της Παναγίας Σφυρίδας

Μια ακόμα μικρή σπηλιά, ανάμεσα στη Νυμφασία και τα Μαγούλιανα, φιλοξενεί τη σπηλαιοεκκλησιά της Παναγίας Σφυρίδας, παλιό ασκηταριό της περιοχής της μονής Κερνίτσας.

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoGuide
Η μεγάλη δολίνη Κοσκίτσα

Λόγω της μεγάλης έκτασης καρστικοποιημένων ασβεστολίθων, το Μαίναλο φέρει πολλές δολίνες, δηλαδή ομαλές, ρηχές αλλά σαφώς κοίλες λεκάνες, σαν κοίλα οροπέδια, όπου το νερό συγκεντρώνεται στο κέντρο, δημιουργώντας μικρές σπηλαιώσεις στο κοκκινόχρωμο έδαφος.
Ο σημαντικός αριθμός και η μεγάλη επιφάνεια των δολινών και των άλλων επίπεδων εκτάσεων ανάγει τα λιβάδια αυτά σε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του τοπίου του συγκροτήματος. Πέραν των ποωδών και αγροστωδών φυτών των λιβαδιών, χαρακτηριστικό στοιχείο της βλάστηση των εκτάσεων αυτών είναι τα δέντρα και θάμνοι που συναντάμε εδώ, όπως οι Γκορτσιές (Pyrus amygdaliformis) και οι Αγριοκορομηλιές, η Μπερκιά και η Θαμνομουρτζιά.

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoGuide
Η Μπερκιά (Crataegus pycnoloba), τυπικός θάμνος της περιμέτρου των δολινών,
είναι ταυτόχρονα ένα αποκλειστικά ελληνικό είδος κράταιγου, ενδημικό της Πελοποννήσου

Φωτογραφίες και περιγραφές των κυριότερων σπηλαίων άλλων καρστικών μορφών του Μαινάλου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Menalon Trail topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.