Μοναστήρια στο Menalon Trail

Μοναστήρια στο Menalon Trail

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η μονή Προδρόμου

Η όδευση του Menalon Trail ακολουθεί μια σειρά από ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του ορεινού τοπίου: χαράδρες, απόκρημνες κοιλάδες κλπ. Αυτό δεν είναι τυχαίο: οι παλιοί δρόμοι του βουνού χαράκτηκαν σε εποχές ταραγμένες και οι οδεύσεις τους έπρεπε να είναι σύντομες και κρυπτικές.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η Παλαιά μονή Φιλοσόφου

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πάνω στα ίδια αυτά μορφολογικά στοιχεία ήρθαν και φώλιασαν τα μοναστήρια, χτισμένα και αυτά σε περιόδους αστάθειας και φόβου, άρα αναζητώντας θέσεις που θα ήσαν ταυτόχρονα κρυπτικές και φυσικά οχυρές.
Χάρη σε αυτή τη φυσική συγκυρία, η διαδρομή του Menalon Trail περνά από όλα σχεδόν τα μοναστήρια της περιοχής: τις μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου - Παλιά και Νέα - στη Δημητσάνα, την έρημη μονή Αγίων Αποστόλων στο Ζυγοβίστι, κοντά από τη μονή Αγίων Θεοδώρων στην Ελάτη, μέσα από τη μονή Κερνίτσας στη Νυμφασία και από το παλιό ασκηταριό της Σφυρίδας.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Το καθολικό της έρημης μονής Αγίων Αποστόλων, στο Ζυγοβίστι

Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών στην περιοχή του Menalon Trail περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Menalon Trail topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.