Εκκλησίες στο Menalon Trail

Εκκλησίες στο Menalon Trail

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η εκκλησία της Παναγίας Καρέας, στη Στεμνίτσα

Οι εκκλησίες που συναντάμε κατά μήκος της διαδρομής του Menalon Trail ανήκουν σε δύο μεγάλες ομάδες, τις εκκλησίες των χωριών και τα μεμονωμένα ξωκλήσια.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Ο ενοριακός ναός της Στεμνίτσας, αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο
Οι εκκλησίες των οικισμών είναι μεγάλες, συχνά τρίκλιτες, βασιλικές, με εμφανείς περιποιημένες τοιχοποΐες και πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο: είναι οι θρησκευτικοί πόλοι των μικρών ορεινών κοινωνιών και ταυτόχρονα τα σύμβολα της τρέχουσας συνθήκης ευμάρειας του χωριού. Το πλήθος των μεγάλων εκκλησιών σε έναν οικισμό δηλώνει την δημογραφική και οικονομική σφριγηλότητα των επιμέρους κοινωνικών- συχνά οικογενειακών - συσπειρώσεων, που διεκδικούν δική τους ενορία.
Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Ο ενοριακός ναός του Βαλτεσινίκου, αφιερωμένος στους Αγίους Θεοδώρους
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στις μεγάλες εκκλησίες της Δημητσάνας, όπως οι Ταξιάρχες, ο Άγιος Χαράλαμπος και η Αγία Κυριακή, που είτε με τον όγκο, είτε με τα εξωτερικά οικοδομικά χαρακτηριστικά τους, επιβάλλονται στον περιβάλλοντα κατοικημένο χώρο, αναδιοργανώνοντας τον ιστό του οικισμού.
Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Ο ενοριακός ναός της Ελάτης, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου
Ανάμεσα στις εκκλησίες των παλαιότερων οικισμών θα συναντήσουμε περιπτώσεις πρώιμων υστεροβυζαντινών ναών, ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, όπως ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία η Καρέα στη Στεμνίτσα και η Μεταμόρφωση Σωτήρος στη Δημητσάνα.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου, ενοριακός ναός των Μαγούλιανων

Τα αγροτικά ξωκλήσια είναι είτε τοπόσημα - σαν μικροί στεριανοί φάροι μέσα στο πέλαγος από ράχες και λαγκάδια - είτε κέντρα παλιών αγροτικών συνοικήσεων. Τα περισσότερα είναι μονόχωροι, ορθογώνιοι ναοί με δίρριχτη στέγη και ελάχιστο διάκοσμο εσωτερικά.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στα Λαγκάδια

Οι θέσεις εκκλησιών στην περιοχή του Menalon Trail, καθώς και φωτογραφίες και περιγραφές για πολλές από αυτές, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Menalon Trail topoGuide, που διατίθεται τόσο για συγκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το ξενοδοχείο με τη βοήθεια λεπτομερούς πλοήγησης.