Πανίδα στο Menalon Trail

Πανίδα στο Menalon Trail

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πανίδα στο Menalon Trail
Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Αγριογούρουνο (Sus scrofa)

Οι οικότοποι της περιοχής του Menalon Trail φιλοξενούν όλη την βιοποικιλότητα της γεωγραφικής ζώνης. Εκτός από τα συνήθη θηλαστικά του αγροτικού τοπίου (αλεπού, κουνάβι, νυφίτσα, σκατζόχοιρος, τρωκτικά), ζούν εδώ πολλά είδη μικροθηλαστικών (νυχτερίδες, μυγαλές, μυωξοί), ενώ το τσακάλι κάνει σποραδικά την εμφάνισή του στην περίμετρο των κτηνοτροφικών ζωνών. Πρόσφατα έγινε η επανεισαγωγή του αγριογούρουνου (ως θηραματικού είδους), το οποίο έχει ήδη εγκαταστήσει έναν αξιόλογο πληθυσμό.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Η ζώνη γύρω από το μονοπάτι φιλοξενεί τα περισσότερα από τα είδη πουλιών της περιοχής του Μαινάλου. Δείτε περισσότερα πάνω στην ορθνιπανίδα της περιοχής στην σελίδα Πουλιά του Menalon Trail.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Οχιά (Vipera ammodytes)

Η μεγαλύτερη ποικιλία ερπετών, όπως αρκετά είδη βατράχων και φρύνων, νερόφιδα και σαλαμάνδρες, συναντώνται κοντά στα μόνιμα ή περιστασιακά, ρέοντα ή στάσιμα νερά. Στα γυμνά, προσήλια μέρη, αφθονούν οι σαύρες, με μια μεγάλη ποικιλία που περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά είδη της Πελοποννήσου, οι δύο ελληνικές χελώνες και μια αξιοσημείωση ποικιλία φιδιών, με πιό ενυπωσιακά το σαπίτη και την οχιά.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Colias croceus

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας του Μαινάλου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Menalon Trail topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε ζωϊκό είδος.