Χλωρίδα της Ελαφονήσου

Χλωρίδα της Ελαφονήσου

Γνωρίστε είδη φυτών

Η Ελαφόνησος, λόγω της μικρής έκτασης και της έντονης ανθρώπινης επίδρασης, παρουσιάζει μια περιορισμένη ποικιλία οικοτόπων.

Ελαφόνησος topoguide: Silene sedoides
Ελαφόνησος topoguide: Silene sedoides

Πρακτικά, στο χερσαίο τοπίο της Ελαφονήσου διακρίνουμε δύο κυριάρχες ενότητες, τα παράκτια βράχια και τους φρυγανότοπους, ενώ στις αμμώδεις παραλίες υψώνονται εκτεταμένες αμμοθίνες. Σε διάφορα σημεία κατά μήκος της ακτογραμμής θα εντοπίσουμε μεμονωμένα άτομα ή συστάδες ανεμοδαρμένων κέδρων.

Ελαφόνησος topoguide: Κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum)
Ελαφόνησος topoguide: Κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum)

Αμέσως μετά την ζώνη που ξεπλένει το κύμα αναπτύσσονται οι "χαμηλές κινούμενες αμμοθίνες" με χαλαρό αμμώδες υπόστρωμα και αραιή βλάστηση. Χαρακτηριστικά φυτά εδώ είναι η Αμμόφιλα (Ammophila arenaria), το Γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum) και ο απειλούμενος Κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum).

Ελαφόνησος topoguide: Η κάπαρη είναι άφθονη στις βραχώδεις ακτές
Ελαφόνησος topoguide: Η κάπαρη είναι άφθονη στις βραχώδεις ακτές

Ολόκληρη Ελαφόνησος, καθώς και μία μεγάλη επιφάνεια στην πελοποννησιακή ακτή, προστατεύονται στο πλαίσιο της Natura 2000. Η περιοχή GR2540002 έχει συνολική έκταση 55 τετ.χλμ. Η συνολική περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλότητα βιοτόπων και την παρουσία σπάνιων ειδών, όπως το τοπικό ενδημικό Linaria hellenica και τα πρόσφατα προσδιορισθέντα φυτικά είδη Saponaria jagelii και Linum phytosianum.

Ελαφόνησος topoguide: Το στενοτοπικό ενδημικό Saponaria jagelii
Ελαφόνησος topoguide: Το στενοτοπικό ενδημικό Saponaria jagelii

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Ελαφονήσου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ελαφόνησος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.

Άλλες χλωρίδες
στην Πελοπόννησο:

Menalon Trail Χελμός Ζήρεια Ταΰγετος Πάρνωνας Επίδαυρος Μέθανα