Χλωρίδα της Ζήρειας

Χλωρίδα της Ζήρειας

Γνωρείστε είδη φυτών

Ζήρεια topoguide: Campanula asperouloides
Ζήρεια topoguide: Campanula asperouloides

Ο ορεινός όγκος της Ζήρειας, χάρη κυρίως στο μεγάλο της υψόμετρο και την καίρια γεωγραφική τη θέση στο ΒΑ άκρο της Πελοποννήσου, αποτελεί περιοχή με ξεχωριστό φυτικό πλούτο. Χάρη σε έρευνες που ξεκίνησαν στα μέσα του 19ου αιώνα και συνεχίζονται ακόμα, υπάρχει μία πολύ καλή εικόνα της χλωρίδας της Ζήρειας, η οποία εκτιμάται ότι φιλοξενεί περίπου 1000 φυτικά taxa (είδη και υποείδη). Από αυτά περίπου 120 θεωρούνται ελληνικά ενδημικά και από αυτά περίπου 30 είναι ενδημικά της Πελοποννήσου, ενώ αποκλειστικό ενδημικό του ορεινού όγκου θεωρείται το Verbascum cylleneum.

Ζήρεια topoguide: Tulipa orphanidea
Ζήρεια topoguide: Tulipa orphanidea

Από τα ενδημικά είδη, πολλά έχουν περιορισμένο εύρος εξάπλωσης και θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως το αγριοράδικο Taraxacum cylleneym, το γάλιο Galium cylleneum, ο κομψότατος Άδωνις Adonis cyllenea, το κολχικό Colchicum pulchellum, η γλομπουλάρια Globularia stygia, η βερόνικα Veronica contandriopouli κ.α., ενώ ξεχωριστή βιογεωγραφική σημασία έχει η παρουσία στη Μικρή Ζήρεια του είδους Biebersteinia orphanides, το οποίο εκτός από 3 – 4 θέσεις στη Β. Πελοπόννησο απαντά και στα βάθη της Τουρκίας και πουθενά αλλού ενδιαμέσως.

Ζήρεια topoguide: Solenanthus stamineus
Ζήρεια topoguide: Solenanthus stamineus

Οι κύριες ζώνες ενδημισμού της Ζήρειας είναι, φυσικά, η περιοχή των ψηλότερων κορυφών του ορεινού όγκου, αλλά και η χαράδρα της Φλαμπουρίτσας.

Ζήρεια topoguide: Crocus olivieri
Ζήρεια topoguide: Crocus olivieri

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ

topoguide Greece

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Ζήρειας περιλαμβάνονται στον οδηγό Ζήρεια topoguide.

Ο οδηγός καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.
Ο οδηγός Ζήρεια topoguide περιλαμβάνει επίσης 3 χλωριδικές διαδρομές, που ξεναγούν τον φυσιολάτρη στο Γυμνό Ζήρειας, στην κορυφή της Μεγάλης Ζήρειας και στα λιβάδια της κορυφής της Μικρής Ζήρειας. Κατά μήκος της κάθε διαδρομής, η εφαρμογή αποκαλύπτει δεκάδες σπάνια ή πολύ ενδιαφέροντα είδη φυτών και παρουσιάζει φωτογραφίες και περιγραφές τους.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Ζήρεια περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ζήρεια topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.