Τα πουλιά της Ζήρειας

Η φύση της Ζήρειας

Τα πουλιά της Ζήρειας

Πουλιά της Ελλάδας
Γαλαζοκότσυφες (Monticolla solitarius, διαδοχικά: θηλυκό στην προετοιμασία της φωλιάς, αρσενικό και θηλυκό) στη Ζήρεια

Η περιοχή της Ζήρειας είναι σημαντική για πολλές ομάδες πουλιών, κυρίως για αρπακτικά, τα είδη των δασών κωνοφόρων και τα είδη των ψηλών θαμνότοπων.

Εκτιμάται ότι το βουνό και η άμεση γειτονία του, φιλοξενούν περισσότερα από 100 αναπαραγόμενα είδη. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του Χρυσαετού στην περιοχή, ενω Φιδαετοί παρατηρούνται τακτικά σε διάφορες θέσεις του βουνού, καθώς και Πετρίτες, Κοράκια, Κιτρινοκαλιακούδες κ.α. Στο οροπέδιο της Ζήρειας και άλλες θέσεις με διάσπαρτους θαμνώνες μπορεί να συναντήσει κανείς τους Αετομάχους, Βουνοτσίχλονα, Σιρλοτσίχλονα κ.α.

Αρπακτικά

Ζήρεια topoguide
Τα πουλιά της Ζήρειας
Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Χρυσαετός Golden eagle Aquila chrysaetos
Φιδαετός Short-toed snake eagle Circaetus gallicus
Γερακίνα Common buzard Buteo buteo
Αετογερακίνα Long-legged buzzard Buteo rufinus
Σφηκιάρης European honey buzzard Pernis apivorus
Διπλοσάινο Eurasian goshawk Accipiter gentilis
Ξεφτέρι Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus
Πετρίτης Peregrine falcon Falco peregrinus
Βραχοκιρκίνεζο Kestrel Falco tinnunculus
Δεντρογέρακο Eurasian hobby Falco subbuteo

Νυχτοπούλια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Μπούφος Eagle owl Bubo bubo
Κουκουβάγια Little Owl Athene noctua
Χουχουριστής Tawny Owl Strix aluco
Γκιώνης Scops Owl Otus scops
Τυτώ Barn owl Tyto alba

Δρυοκολάπτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Πράσινος Δρυοκολάπτης European green woodpecker Picus viridis
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης White-backed woodpecker Dendrocopos leucotos
Πευκοδρυοκολάπτης Great spotted woodpecker Dendrocopos major
Μεσαίος Δρυοκολάπτης Middle spotted woodpecker Leiopicus medius
Στραβολαίμης Eurasian wryneck Jynx torquilla

Κορακοειδή

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κόρακας Raven Corvus corax
Κουρούνα Carrion crow Corvus cornix
Κάργια Western jackdaw Corvus monedula
Κίσσα Eurasian jay Garrulus glandarius
Καρακάξα Eurasian magpie Pica pica
Κιτρινοκαλιακούδα Alpine chough Pyrrhocorax graculus

Κορακιόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Μελισσοφάγος European bee-eater Merops apiaster
Τσαλαπετεινός Eurasian hoopoe Upupa epops

Περιστερόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Αγριοπερίστερο Rock dove Columba livia
Δεκαοχτούρα Eurasian collared dove Streptopelia decaocto
Τρυγόνι European turtle dove Streptopelia turtur
Φάσσα Common wood pigeon Columba palumbus

Χελιδόνια & σταχτάρες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σπιτοχελίδονο Western house martin Delichon urbicum
Σταβλοχελίδονο Barn swallow Hirundo rustica
Μιλτοχελίδονο Red-rumped swallow Cecropis daurica
Βραχοχελίδονο Eurasian crag martin Ptyonoprogne rupestris
Βουνοσταχτάρα Alpine swift Tachymarptis melba
Σταχτάρα Common swift Apus apus
Ωχροσταχτάρα Pallid swift Apus pallidus

Ορνιθόμορφα

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Πετροπέρδικα Rock partridge Alectoris graeca
Νησιώτικη Πέρδικα Chukar partridge Alectoris chukar
Μπεκάτσα Eurasian woodcock Scolopax rusticola

Κούκοι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κούκος Common cuckoo Cuculus canorus

Σπίζες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Καρδερίνα European goldfinch Carduelis carduelis
Σπίνος Eurasian chaffinch Fringilla coelebs
Σταυρομύτης Red crossbill Loxia curvirostra
Χιονάδα Horned lark Eremophila alpestris
Φανέτο Common linnet Linaria cannabina
Σκαρθάκι European serin Serinus serinus
Φλώρος European greenfinch Chloris chloris
Λούγαρο Eurasian siskin Spinus spinus
Κοκκοθραύστης Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

Τσίχλες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Τσαρτσάρα Mistle thrush Turdus viscivorus
Τσίχλα Song thrush Turdus philomelos
Κότσυφας Common blackbird Turdus merula
Γαλαζοκότσυφας Blue rock thrush Monticola solitarius
Κοκκινότσιχλα Redwing Turdus iliacus
Πυρροκότσυφας Common rock thrush Monticola saxatilis

Τσιχλόνια

Ζήρεια topoguide
Τα πουλιά της Ζήρειας
Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Τσιφτάς Corn bunting Emberiza calandra
Σιρλοτσίχλονο Cirl bunting Emberiza cirlus
Βουνοτσίχλονο Rock bunting Emberiza cia
Φρυγανοτσίχλονο Cretzschmar's bunting Emberiza caesia

Σπουργίτια

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σπιτοσπουργίτης House sparrow Passer domesticus

Κεφαλάδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Αετομάχος Red backed shrike Lanius collurio

Σουσουράδες & Κελάδες

Ζήρεια topoguide
Τα πουλιά της Ζήρειας
Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Λευκοσουσουράδα White Wagtail Motacilla alba
Σταχτοσουσουράδα Grey Wagtail Motacilla cinerea
Κιτρινοσουσουράδα Western Yellow Wagtail Motacilla flava
Ωχροκελάδα Tawny pipit Anthus campestris
Λιβαδοκελάδα Meadow pipit Anthus pratensis
Δεντροκελάδα Tree pipit Anthus trivialis

Κορυδαλλοί

Ζήρεια topoguide
Τα πουλιά της Ζήρειας
Δεντροσταρήθρα (Lullula arborea)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κατσουλιέρης Crested lark Galerida cristata
Σιταρήθρα Eurasian skylark Alauda arvensis
Δεντροσταρήθρα Woodlark Lullula arborea
Γαλιάντρα Calandra lark Melanocorypha calandra
Μικρογαλιάντρα Greater short-toed lark Calandrella brachydactyla

Ποταμίδες & Στριτσίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Ωχροστριτσίδα Olivaceous Warbler Iduna pallida

Παπαδίτσες, τσομπανάκοι και συγγενή

Ζήρεια topoguide
Τα πουλιά της Ζήρειας
Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Καλόγερος Great tit Parus major
Ελατοπαπαδίτσα Coal tit Periparus ater
Αιγίθαλος Long-tailed tit Aegithalos caudatus
Γαλαζοπαπαδίτσα Eurasian blue tit Cyanistes caeruleus
Κλειδωνάς Sombre tit Poecile lugubris
Καμποδεντροβάτης Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla
Βραχοτσοπανάκος Western rock nuthatch Sitta neumayer
Δεντροτσοπανάκος Eurasian nuthatch Sitta europaea
Τρυποφράχτης Wren Troglodytes troglodytes

Τσιροβάκοι, τριλιστές & βασιλίσκοι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Κηποτσιροβάκος Garden warbler Sylvia borin
Κοκκινοτσιροβάκος Eastern subalpine warbler Curruca cantillans
Θαμνοτσιροβάκος Common whitethroat Curruca communis
Μαυροτσιροβάκος Sardinian warbler Curruca melanocephala
Βουνοτσιροβάκος Lesser Whitethroat Curruca curruca
Μελωδοτσιροβάκος Eastern Orphean warbler Curruca crassirostris
Μαυροσκούφης Eurasian blackcap Sylvia atricapilla
Πυρροβασιλίσκος Common firecrest Regulus ignicapilla

Ψάλτες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Θαμνοψάλτης Dunnock Prunella modularis

Φυλλοσκόποι

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Δασοφυλλοσκόπος Wood warbler Phylloscopus sibilatrix
Δεντροφυλλοσκόπος Common chiffchaff Phylloscopus collybita

Αιγοθηλίδες

Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Γιδοβύζι European nightjar Caprimulgus europaeus

Μυγοχάφτες

Ζήρεια topoguide
Τα πουλιά της Ζήρειας
Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)
Ελληνικό όνομα
Αγγλικό όνομα
Επιστημονικό όνομα
Σταχτομυγοχάφτης Spotted flycatcher Muscicapa striata
Καρβουνιάρης Black redstart Phoenicurus ochruros
Φοινίκουρος Common redstart Phoenicurus phoenicurus
Σταχτοπετρόκλης Northern wheatear Oenanthe oenanthe
Ασπροκώλα (Ασπροκωλίνα) Western black-eared wheatear Oenanthe hispanica
Καστανολαίμης Whinchat Saxicola rubetra
Μαυρολαίμης European stonechat Saxicola rubicola
Κοκκινολαίμης European robin Erithacus rubecula
Αηδόνι Common nightingale Luscinia megarhynchos

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές για πολλά είδη πουλιών της Ζήρειας περιλαμβάνονται στον οδηγό Ζήρεια topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Ζήρεια περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ζήρεια topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.