Πηγές και κρήνες της Ζήρειας

Πηγές και κρήνες της Ζήρειας

Ζήρεια topoguide
Ζήρεια topoguide: Η εποχιακή λίμνη του Δάσιου

Τόσο η κυρίως όσο και η Μικρή Ζήρεια έχουν πολλές πηγές στη μεσαία και χαμηλότερη υψομετρική ζώνη. Αντίθετα, στα ψηλά, η Μικρή Ζήρεια είναι άνυδρη, ενώ στην κυρίως Ζήρεια θα βρούμε πηγαία νερά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία.

Ζήρεια topoguide
Ζήρεια topoguide: Η μεγάλη πηγή Κεφαλάρι, κοντά στο χωριό Κεφαλάρι

Στις χαρισματικές από πλευράς πηγαίων νερών περιοχές, όπως στα Τρίκαλα, έχουν κατασκευστεί πολλές κρήνες, όλες σχεδόν πετρόχτιστες.

Ζήρεια topoguide
Ζήρεια topoguide: Μία από τις πολλές κρήνες των Τρικάλων

Στέρνες και πηγάδια επικουρούν τον ποτισμό των ζώων στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν πηγαία νερά, όπως τα Ισώματα, η Σκαφιδιά και κάποιες ζώνες του οροπεδίου της Ζήρειας.

Ζήρεια topoguide
Ζήρεια topoguide: Πηγάδι στη Σκαφιδιά

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ

topoguide Greece

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και κρηνών της Ζήρειας περιλαμβάνονται στον οδηγό Ζήρεια topoguide. Ο οδηγός καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Ζήρεια περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ζήρεια topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.