Πηγές και κρήνες της Ζήρειας

Πηγές και κρήνες της Ζήρειας

Ζήρεια topoGuide
Ζήρεια topoGuide: Η εποχιακή λίμνη του Δάσιου

Τόσο η κυρίως όσο και η Μικρή Ζήρεια έχουν πολλές πηγές στη μεσαία και χαμηλότερη υψομετρική ζώνη. Αντίθετα, στα ψηλά, η Μικρή Ζήρεια είναι άνυδρη, ενώ στην κυρίως Ζήρεια θα βρούμε πηγαία νερά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία.

Ζήρεια topoGuide
Ζήρεια topoGuide: Η μεγάλη πηγή Κεφαλάρι, κοντά στο χωριό Κεφαλάρι

Στις χαρισματικές από πλευράς πηγαίων νερών περιοχές, όπως στα Τρίκαλα, έχουν κατασκευστεί πολλές κρήνες, όλες σχεδόν πετρόχτιστες.

Ζήρεια topoGuide
Ζήρεια topoGuide: Μία από τις πολλές κρήνες των Τρικάλων

Στέρνες και πηγάδια επικουρούν τον ποτισμό των ζώων στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν πηγαία νερά, όπως τα Ισώματα, η Σκαφιδιά και κάποιες ζώνες του οροπεδίου της Ζήρειας.

Ζήρεια topoGuide
Ζήρεια topoGuide: Πηγάδι στη Σκαφιδιά

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και κρηνών της Ζήρειας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζήρεια topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.