Καταφύγια της Ζήρειας

Καταφύγια της Ζήρειας

Ζήρεια topoguide: Το μεγάλο καταφύγιο Α
Ζήρεια
Το μεγάλο καταφύγιο Α

Υπάρχουν δύο καταφύγια στη Ζήρεια: Το κύριο καταφύγιο στο οροπέδιο της Ζήρειας, που λέγεται και καταφύγιο Α, και ένα μικρότερο, το λεγόμενο καταφύγιο Β.
Και τα δύο είναι κλειστά και μη φυλασσόμενα. Μόνο το μικρό καταφύγιο Β είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να διατεθεί σε ορειβατικές ομάδες.
Τέλος, στο Κεφαλάρι λειτουργεί ο Ορεβατικός Ξενώνας της ΕΟΦ.

Ζήρεια topoguide: Το καταφύγιο Β
Ζήρεια
Ζήρεια topoguide: Το καταφύγιο Β

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ

topoguide Greece

Φωτογραφίες και περιγραφές για τα καταφύγια της Ζήρειας περιλαμβάνονται στον οδηγό Ζήρεια topoguide. Ο οδηγός καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το καταφύγιο.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Ζήρεια περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ζήρεια topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Ζήρειας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.