Καταφύγια της Ζήρειας

Καταφύγια της Ζήρειας

Ζήρεια topoGuide: Το μεγάλο καταφύγιο Α
Ζήρεια topoGuide: Το μεγάλο καταφύγιο Α

Υπάρχουν δύο καταφύγια στη Ζήρεια: Το κύριο καταφύγιο στο οροπέδιο της Ζήρειας, που λέγεται και καταφύγιο Α, και ένα μικρότερο, το λεγόμενο καταφύγιο Β.
Και τα δύο είναι κλειστά και μη φυλασσόμενα. Μόνο το μικρό καταφύγιο Β είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να διατεθεί σε ορειβατικές ομάδες.
Τέλος, στο Κεφαλάρι λειτουργεί ο Ορεβατικός Ξενώνας της ΕΟΦ.

Ζήρεια topoGuide: Το καταφύγιο Β
Ζήρεια topoGuide: Το καταφύγιο Β

Φωτογραφίες και περιγραφές για τα καταφύγια της Ζήρειας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζήρεια topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το καταφύγιο.