Μνημεία της Ζήρειας

Μνημεία της Ζήρειας

Ζήρεια topoGuide: Ο χώρος της αρχαίας Στυμφάλου
Ζήρεια topoGuide: Ο χώρος της αρχαίας Στυμφάλου
Ζήρεια topoGuide: Η φράγκικη μονή Ζάρακα
Ζήρεια topoGuide: Η φράγκικη μονή Ζάρακα

Φωτογραφίες και περιγραφές των αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της Ζήρειας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζήρεια topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.