Τα μονοπάτια της Ελαφονήσου

Τα μονοπάτια της Ελαφονήσου

Ελαφόνησος topoguide
Ελαφόνησος topoguide: στο μονοπάτι προς τον Άγιο Πατάπιο

Παρόλο το μικρό μέγεθος του νησιού, έχουν εντοπιστεί 6 μικρές πεζοπορικές διαδρομές και 3 ποδηλατικές διαδρομές. Οι 9 αυτές διαδρομές περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ελαφόνησος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).

Όλες οι διαδρομές πλαισιώνονται από τα σημεία ενδιαφέροντος της άμεσης γειτονίας τους. Η εφαρμογή αναγνωρίζει την πλησιέστερη διαδρομή και προτείνει στον χρήστη να τον καθοδηγήσει ενεργητικά κατά μήκος της.