Ερπετά & αμφίβια της Πεντέλης

Ερπετά & αμφίβια της Πεντέλης

Τα αμφίβια αντιπροσωπεύονται από τον πρασινόφρυνο και τον κοινό φρύνο και τα ερπετά από τις δύο ελληνικές χερσαίες χελώνες (κρασπεδοχελώνα και μεσογειακή χελώνα), αρκετά είδη φιδιών (ανάμεσα στα οποία η δεντρογαλιά, το σπιτόφιδο, η σαΐτα, ο λαφιάτης και η οχιά) και σαυρών (είδη των γενών Lacerta και Podarcis).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide greece

Η πανίδα της Πεντέλης

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας της Πεντέλης, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Πεντέλη topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Πεντέλη περιλαμβάνεται στην ομάδα της Αττικής. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Πεντέλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Πεντέλη topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε ζωϊκό είδος.
topoguide greece