Πανίδα της Πεντέλης

Πανίδα της Πεντέλης

Alectoris chucar
Πεντέλη topoguide: Νησιώτικη πέρδικα

Λόγω της μικρής ποικιλίας βιοτόπων και της έντονης ανθρώπινης παρέμβασης και παρουσίας, τα είδη πουλιών που ζούν στην Πεντέλη είναι τα πλέον διαδεδομένα και ανθεκτικά στην όχληση: από τα 80 είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί εδώ, ξεχωρίζουν τα διάφορα είδη τσιροβάκων, τα συνήθη πουλιά του χαμηλού δάσους (φυλλοσκόποι, κοκκινολαίμης, σπίνος, παπαδίτσες), τα πουλιά των πετρότοπων (γαλαζοκότσυφες, ασπροκώλες, καρβουνιάρηδες, φανέτο, καρδερίνα) και μερικά περαστικά είδη όπως η μπεκάτσα και ο τσαλαπετεινός. Τέλος, και εδώ θα ακούσουμε το κελαριστό κακάρισμα της νησιώτικης πέρδικας, που έχει εγκαταστήσει έναν ικανοποιητικό πληθυσμό.

Sitta neumayer
Πεντέλη topoguide: Βραχοτσομπανάκος

Τα αμφίβια αντιπροσωπεύονται από τον πρασινόφρυνο και τον κοινό φρύνο και τα ερπετά από τις δύο ελληνικές χερσαίες χελώνες (κρασπεδοχελώνα και μεσογειακή χελώνα), αρκετά είδη φιδιών (ανάμεσα στα οποία η δεντρογαλιά, το σπιτόφιδο, η σαΐτα, ο λαφιάτης και η οχιά) και σαυρών (είδη των γενών Lacerta και Podarcis).

Upupa epops
Πεντέλη topoguide: Τσαλαπετεινός

topoguide greece

Η πανίδα της Πεντέλης

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας της Πεντέλης, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Πεντέλη topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Πεντέλη περιλαμβάνεται στην ομάδα της Αττικής. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Πεντέλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Πεντέλη topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε ζωϊκό είδος.
topoguide greece