Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις της Πεντέλης

Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις της Πεντέλης

Πεντέλη topoguide
Πεντέλη topoguide: Ο μεγάλος πύργος της μονής Παντοκράτορος

Οι αρχαίες αμυντικές κατασκευές στην Πεντέλη είναι λίγες και περιορίζονται στην ακρόπολη στην Καστρίτσα και την αρχαία οχύρωση στο Αγριλίκι. Αντίστοιχα, σημαντικότερη μεσαιωνική οχύρωση είναι ο πύργος της μονής Παντοκράτορος.
Στα οχυρωματικά έργα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα ίδια τα μοναστήρια, που συνήθως έχουν ψηλούς περιβόλους, τόσο για την οριοθέτηση, όσο και για την προστασία της μονής.

Πεντέλη topoguide
Πεντέλη topoguide: Το αρχαίο τείχος στις ανατολικές πλαγιές του Αγριλικιού

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide greece

Τα μνημεία και οι οχυρώσεις της Πεντέλης

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των οχυρώσεων της Πεντέλης περιλαμβάνονται στον οδηγό Πεντέλη topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Πεντέλη περιλαμβάνεται στην ομάδα της Αττικής. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Πεντέλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.
topoguide greece