Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Ο πυρήνας της Πάρνηθας από τη Δεκέλεια
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
Ο πυρήνας της Πάρνηθας από τη Δεκέλεια
Πατήστε για μεγέθυνση
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Το Ελάφι βρίσκει στην Πάρνηθα ένα τελευταίο και ανέλπιστο καταφύγιο
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Το Ελάφι βρίσκει στην Πάρνηθα ένα τελευταίο και ανέλπιστο καταφύγιο

Το 1961, μια έκταση 38.000 στρεμμάτων ανακηρύχθηκε ως Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, με σκοπό την καλύτερη προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Ε.Δ Πάρνηθας έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας «Natura 2000». Την ευθύνη διαχείρισης και προστασίας του Ε.Δ. Πάρνηθας έχει ο ειδικός Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Πάρνηθας.

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Η καρδιά της Πάρνηθας μεταμορφώνεται το χειμώνα σε ένα πραγματικό ορεινό σκηνικό
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Η καρδιά της Πάρνηθας μεταμορφώνεται το χειμώνα σε ένα πραγματικό ορεινό σκηνικό

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Η σπηλιά του Πανός, κοινός κρίκος του γεωλογικού και του αρχαιολογικού πλούτου της Πάρνηθας
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Η σπηλιά του Πανός, κοινός κρίκος του γεωλογικού και του αρχαιολογικού πλούτου της Πάρνηθας

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ιδρύθηκε το 2002, ενώ η στελέχωση και λειτουργία του έγιναν το 2006. Σκοπό της ίδρυσης του Φορέα είναι η διαχείριση και προστασία της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και πιο συγκεκριμένα, η κατάρτιση και η εφαρμογή κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής, η παρακολουθήση και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους, η συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων, η γνωμοδότηση για έργα και δραστηριότητες εντός του Δρυμού, η επικουρία των αρμόδιων αρχών στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων, η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, η προώθηση και υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων.

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Ένα ατελείωτο πλέγμα μονοπατιών διασχίζει το λαβυρινθώδες τοπίο της Πάρνηθας
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Ένα ατελείωτο πλέγμα μονοπατιών διασχίζει το λαβυρινθώδες τοπίο της Πάρνηθας
Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης συμπίπτει κατά ένα μεγάλο βαθμό με αυτή του Δασαρχείου Πάρνηθας. Περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα στις βόρειες υπώρειες του βουνού που είναι υπό την ευθύνη του Δασαρχείου Καπανδριτίου, καθώς και ένα πολύ μικρό τμήμα στις δυτικές υπώρειες που εποπτεύεται από το Δασαρχείο Αιγάλεω.

Περισσότερα, στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Το εσωτερικό του Δρυμού κρύβει έναν αληθινό υδρολογικό πλούτο
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Το εσωτερικό του Δρυμού κρύβει έναν αληθινό υδρολογικό πλούτο

Το κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Πάρνηθας βρίσκεται στην Αγία Τριάδα. Με βάση το Κέντρο, ο Φορέας Διαχείρισης διοργανώνει εκδηλώσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το Κέντρο είναι συνήθως κλειστό.

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος