Χλωρίδα της Αβίας

Χλωρίδα της Αβίας

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Fritillaria davisii

Η γειτνίαση της περιοχής της Αβίας με τον βοτανικό παράδεισο του Ταΰγετου και το νότιο τμήμα της Μάνης, που επίσης διαθέτει υψηλή φυτική ποικιλότητα, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ορισμένων ενδιαφερόντων φυτικών ειδών σε μία ζώνη που σε μεγάλο της μέρος της εμφανίζει έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα. Η ευρύτερη ζώνη της χαράδρας της Κοσκάρακας είναι η πλέον χλωριδικά αξιόλογη: εδώ θα εντοπίσουμε τα σπάνια χασμόφυτα Lithodora zahnii και Thalictrum orientale, τα βολβόφυτα Fritillaria davisii και Scilla messeniaca κ.α.

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Scilla messeniaca
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως στην ιδιαίτερα πιεσμένη από την ανθρώπινη δραστηριότητα παραλία ζώνη μεταξύ Αβίας και Κιτριών αναπτύσσεται ένα πολύ τοπικά εντοπισμένο ενδημικό είδος, το Μεσσηνιακό λιμόνιο Limonium messeniacum.

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Αβίας περιλαμβάνονται στον οδηγό Αβία topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Αβία topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Αβία topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Αβία topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Αβία topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Αβία topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.