Χλωρίδα της Αβίας

Χλωρίδα της Αβίας

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Fritillaria davisii

Η γειτνίαση της περιοχής της Αβίας με τον βοτανικό παράδεισο του Ταΰγετου και το νότιο τμήμα της Μάνης, που επίσης διαθέτει υψηλή φυτική ποικιλότητα, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ορισμένων ενδιαφερόντων φυτικών ειδών σε μία ζώνη που σε μεγάλο της μέρος της εμφανίζει έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα. Η ευρύτερη ζώνη της χαράδρας της Κοσκάρακας είναι η πλέον χλωριδικά αξιόλογη: εδώ θα εντοπίσουμε τα σπάνια χασμόφυτα Lithodora zahnii και Thalictrum orientale, τα βολβόφυτα Fritillaria davisii και Scilla messeniaca κ.α.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως στην ιδιαίτερα πιεσμένη από την ανθρώπινη δραστηριότητα παραλία ζώνη μεταξύ Αβίας και Κιτριών αναπτύσσεται ένα πολύ τοπικά εντοπισμένο ενδημικό είδος, το Μεσσηνιακό λιμόνιο Limonium messeniacum.

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Scilla messeniaca

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Αβίας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Αβία topoGuide.
Η Αβία topoguide είναι διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην περιφερειακή εφαρμογή Μάνη topoguide, διαθέσιμη για συσκευές Android.
Η Αβία topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.