Ορχιδέες της Αβίας

Ορχιδέες της Αβίας

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Ophrys reinholdii

Η μεγάλη υψομετρική κλιμάκωση - από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τη βάση των αλπικών κορυφών του Ταϋγέτου - και η συνακόλουθη ποικιλία βιοτόπων - φρύγανα, χαμηλός θαμνώνας, ψηλός θαμνώνας, λιβάδια, παλιά χωράφια, κεδροδάση, πεύκα, έλατα, εκτεταμένα πετρολίβαδα και πολλές ορθοπλαγιές - χαρίζουν στην Αβία την ευκαιρία ενός ανάλογα μεγάλου πλούτου ειδών ορχιδεών.
Στις πεζοπορίες μας στην Αβία θα συναντήσουμε εύκολα πρακτικά όλα τα γνωστά είδη της Νότιας Πελοποννήσου. Μεγαλύτερη είναι προφανώς η συχνότητα των ειδών των φρυγάνων, του θαμνώνα και του ορεινού δάσους, ενώ τα είδη των ορεινών λιβαδιών περιορίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις.

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Anacamptis coriophora

Το Μάρτιο θα βρούμε χαμηλά τα πρώϊμα είδη Himantoglossum robertianum και Ophrys fusca. Λίγο αργότερα, στην ίδια ζώνη αφθονούν τα Ophrys ferrum-equinum και ψηλότερα τα Orchis quadripunctata. Στα πιο πετρώδη εδάφη θα βρούμε τις όμορφες Anacamptis coriophora, ενώ οι παλιές πεζούλες πλυμμηρίζουν από τα Serapias της εποχής, κυρίως Serapias orientalis.

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Ophrys argolica

Από τα πιο ενδιαφέροντα είδη της περιοχής είναι το σχετικά ασύνηθες Ophrys reinholdii, το μάλλον σπάνιο Ophrys argolica και τα λίγα δασικά είδη των γενών Neottia, Cephalanthera, Anacamptis και Orchis.

Αβία topoguide
Αβία topoguide: Orchis quadripunctata

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας απότην περιοχή της Αβίας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Αβία topoGuide.

Η Αβία topoguide είναι διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην περιφερειακή εφαρμογή Μάνη topoguide, διαθέσιμη για συσκευές Android.

Η Αβία topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.