Πουλιά της Βάλια Κάλντα

Πουλιά της Βάλια Κάλντα

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και οι όγκοι που την περιβάλλουν αποτελούν ένα μεγάλο οικοσύστημα, που συμπεριλαμβάνει κυρίως δασικούς βιοτόπους και πολύ λιγότερο υποαλπικά λιβάδια και ορθοπλαγιές. Σε ότι αφορά στην ορνιθοπανίδα, ως άμεσο επακόλουθο αυτής της διάρθωσης, η ευρύτερη ενότητα της Βάλια Κάλντα φιλοξενεί κυρίως πουλιά του δάσους και λιγότερο πουλιά των ορεινών λιβαδιών. Η τεράστια ποικιλία περιβαλλοντικών καταστάσεων μέσα στο δάσος εξασφαλίζει θώκους για όλα σχεδόν τα ελληνικά είδη δασόβιων πουλιών, χαρίζοντας στην περιοχή έναν βιολογικό πλούτο συγκρίσιμο μόνο με αυτόν της Ροδόπης.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Μαύρος δρυοκολάπτης (Dedrocopus martius)

Οι εκτεταμένοι δασικοί βιότοποι της περιοχής φιλοξενούν πληθώρα τυπικών δασόβιων πτηνών. Πολύ κοινός στην ζώνη αυτή είναι ο Μαύρος Δρυοκολάπτης, ωστόσο η περιοχή είναι ιδανικός βιότοπος και για άλλους δρυοκολάπτες, από τους πιο συνήθεις, όπως ο Πευκοδρυοκολάπτης, έως και τους πιο ακριβοθώρητους, όπως ο Σταχτής Δρυοκολάπτης και ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Η σπάνια σε νοτιότερα δάση κωνοφόρων Λοφιοπαπαδίτσα εδώ αποτελεί κοινό θέαμα (και άκουσμα) στην καρδιά της κοιλάδας, μαζί με την κοινότατη Ελατοπαπαδίτσα. Στο Αρκουδόρεμα φωλιάζουν και θα παρατηρήσουμε εύκολα την Σταχτοσουσουράδα, αλλά και τον Νεροκότσυφα.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Ο Φιδαετός φωλιάζει στην περιοχή και παρατηρείται τακτικά, συχνά με κάποιο φίδι να κρέμεται από τα πόδια του. Στο Αυγό παρατηρείται συχνά ο Χρυσαετός και θεωρείται ότι ένα ζευγάρι φωλιάζει εκεί. Στις λιβαδικές εκτάσεις στην περιφέρεια της περιοχής αναπαράγονται ο Αετομάχος, το Βουνοτσίχλονο, η Δεντροσταρήθρα, το Βλαχοτσίχλονο, καθώς και λίγα ζευγάρια από Χρυσοτσίχλονα. Ο Μαύρος Πελαργός παρατηρείται εύκολα στην περιοχή της τεχνητής λίμνης των πηγών του Αωού, όπου στην περιοχή εκτιμάται ότι φωλιάζουν λίγα ζευγάρια.

Πως θα τα βρείτε

topoguide greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Φωτογραφίες και περιγραφές για πολλά είδη πουλιών της Βάλια Κάλντα περιλαμβάνονται στον πληρέστερο οδηγό για τη Βάλια Κάλντα, την εφαρμογή Βάλια Κάλντα topoguide.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Βάλια Κάλντα περιλαμβάνεται στην ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Βάλια Κάλντα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Βάλια Κάλντα topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Βάλια Κάλντα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος των διαδρομών, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.

topoguide greece