Ερπετά της Βάλια Κάλντα

Ερπετά της Βάλια Κάλντα

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Τοιχογουστέρα της Πίνδου (Podarcis muralis ssp. albanica)

Η ερπετοπανίδα της Βάλια Κάλντα είναι παρόμοια με αυτήν των γειτονικών ζωνών του Ζαγορίου (εξαιρώντας τους μεσογειακούς βιοτόπους). Από τα περίπου 25 είδη ερπετών και αμφιβίων που έχουν καταγραφεί, το πιο πιθανό να συναντήσει κανείς είναι, μετά από μια καλή βροχή στο δάσος, οι Σαλαμάνδρες (Salamandra salamandra), οι Κιτρινομπομπίνες (Bombina variegata) σε όλους τους νερόλακκους και οι αλπικοί Τρίτωνες (Ichthyosaura alpestris) στις λίμνες της Φλέγκας και στο Λάκκο του Αυγού.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσία της ασυνήθιστης Νανόχεντρας} (Vipera ursinii ή Vipera graeca).

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Αλπικός τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Πως θα τα βρείτε

topoguide greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Φωτογραφίες και περιγραφές για αρκετά είδη ερπετών και αμφιβίων της Βάλια Κάλντα περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Βάλια Κάλντα topoguide, τον μοναδικό ξεναγό για την περιοχή.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide greece. Η Βάλια Κάλντα περιλαμβάνεται στην ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Βάλια Κάλντα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Βάλια Κάλντα topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Βάλια Κάλντα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος των διαδρομών, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.

topoguide greece