Χλωρίδα της Βάλια Κάλντα

Χλωρίδα της Βάλια Κάλντα

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Γνωρίστε είδη φυτών

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Campanula hawkinsiana

Τα οφιολιθικά πετρώματα, χάρη στην ιδιαίτερη σύστασή τους – βασικά προς υπερβασικά, με αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (μαγνήσιο, πυρίτιο, σίδηρο, νικελίου κ.α.) και φτωχά σε αργίλιο και ασβέστιο – φιλοξενούν χλωρίδα που είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις ασυνήθιστες γεωλογικές συνθήκες.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Viola albanica

Λόγω αυτής της εξειδίκευσης αρκετά από αυτά τα είδη εμφανίζουν και περιορισμένη εξάπλωση: μερικά από τα τυπικά φυτικά είδη που φύονται σε οφιολιθικά εδάφη και απαντούν στην περιοχή είναι τα ελληνικά ενδημικά Leptoplax emarginata, Bornmuellera tymphaea, τα βαλκανικά ενδημικά Centaurea vlachorum, Bornmuellera baldaccii, Alkanna pindicola, Silene radicosa, Linum hologynum, Aubrieta scardica, Campanula hawkinsiana κ.α.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Allium flavum

Το είδος της οικογένειας των Κυπεροειδών Carex castroviejoi περιγράφηκε ως νέο είδος από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού μόλις το 2009 και απαντά σε πολύ λίγες υγρές θέσεις των Βαλκανίων.
Άλλα τυπικά είδη που συναντώνται σε υγρές και δασωμένες θέσεις της περιοχής είναι, η βερόνικα Veronica serpyllifolia, η αγριοφράουλα Fragaria vesca, η πινγκουίκουλα Pinguicula crystallina subsp. hirtiflora, τα είδη Melittis melissophyllum, Ajuga reptans κ.α. αλλά φυσικά και ποικίλες ορχιδέες, όπως οι Cephalanthera damasonium, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza romana, Epipactis atrorubens, Neotinea maculata, Neotinea ustulata, Orchis pallens, Platanthera bifolia.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Βάλια Κάλντα περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Βάλια Κάλντα topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.