Μνημεία της Δίρφυος

Μνημεία της Δίρφυος

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Ο φράγκικος πύργος στο Μίστρο

Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Δίρφυος αποτυπώνεται από την προϊστορική περίοδο. Σε σπήλαιο κοντά στη Στενή αναγνωρίστηκαν ίχνη κατοίκησης της παλαιολιθικής εποχής, ενώ στη σπηλιά Βοϊδοκλέφτρα, ιδιαίτερα κρυπτική θέση στο φαράγγι της Αγάλης, βρέθηκαν κατάλοιπα νεολιθικής κατοίκησης.
Στην αρχαιότητα αναφέρεται ιερό της Διρφύας Ήρας στην κορυφή της Δίρφυς, Δέλφι.
Από την εκτεταμένη περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Εύβοια διατηρούνται αρκετοί πύργοι στα χωριά δυτικά της Δίρφυος.

Φωτογραφίες και περιγραφές μνημείων της περιοχής της Δίρφυος περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Δίρφυς topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.