Εκκλησίες της Δίρφυος

Εκκλησίες της Δίρφυος

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Οι Άγιοι Απόστολοι στους Βούνους

Η περιοχή στα δυτικά της Δίρφυος, δηλαδή ανάμεσα στα χωριά Στενή, Λούτσα, Καθενοί, Βούνοι, Μίστρος κλπ, συνιστά ιστορικά την αγροτική οπισθοχώρα της κοινωνικά και οικονομικά δυναμικής Χαλκίδας και αντανακλά, με ένταση μειούμενη ανάλογα με την απόσταση, όλες τις διακυμάνσεις της εκκλησιαστικής μνημειακής παραγωγής. Έτσι, μέρος της υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής αίγλης της παράκτιας ζώνης καθρεφτίζεται στην ανέγερση, μέσα στην αραιοκατοικημένη αλλά ασφαλή αυτή ζώνη, ναών ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας για την εποχή τους, όπως η Παλαιοπαναγιά στην Κάτω Στενή, η Αγία Παρασκευή στη Λούτσα και η Μεταμόρφωση και οι Άγιοι Απόστολοι στους Βούνους.

Σήμερα, τα μνημεία αυτά είναι πλέον δυσδιάκριτα, μέσα στο νέφος νεώτερων, συχνά τυποποιημένων, αγροτικών και ενοριακών εκκλησιών.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στους Βούνους

Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στους Βούνους, σήμερα κοιμητηριακός ναός του χωριού, αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, διαφορετικών περιόδων. Το κατώτερο τμήμα του ναού είναι βυζαντινό, με τοιχοδομία από ακανόνιστους αργούς λίθους και κεραμίδια συνδεδεμένα με ασβεστοκονία, ενώ το ανώτερο μέρος είναι του 17ου αι.
Ο γειτονικός ναός των Αγίων Αποστόλων έχει δεχθεί την ίδια ανακατασκευή, πιθανόν στις ίδιες περιόδους.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Η Αγία Παρασκευή στη Λούτσα

Ο μεταβυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής Λούτσας έιναι μεγάλος σταυρεπίστεγος ναός με βαριά τοιχοποιΐα απο πέτρα, υποστηριζόμενη από τέσσερα εξωτερικά αντερείσματα, χτισμένος ανάμεσα στομ 15ο με 16ο αι. Ο ναός αποτέλεσε καθολικό ομώνυμης μονής, για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά.

Οι εκκλησίες της Δίρφυος

Φωτογραφίες και περιγραφές εκκλησιών γύρω από τη Δίρφυ περιλαμβάνονται στον ψηφιακό οδηγό Δίρφυς topoGuide.

Ο οδηγός Δίρφυς topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Δίρφυς topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό της Δίρφυος ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.