Χλωρίδα της Δίρφυος

Χλωρίδα της Δίρφυος

Γνωρίστε είδη φυτών

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Fritillaria euboeica

Η ευρύτερη περιοχή της Δίρφυος, μαζί με το Ξηροβούνι και τις υπώρειές τους κρύβουν πολλούς χλωριδικούς θησαυρούς. Πέντε τοπικά στενο-ενδημικά της Δίρφυος, τα Allium dirphianum, Asperula suffruticosa, Cruciata taurica subsp. euboea, Minuartia dirphya και Silene dirphya εντοπίζονται στην κορυφή Δέλφι.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Verbascum delphicum

Επιπλέον, τρία περιορίζονται στα χαμηλά υψόμετρα και στις ακτές προς το Αιγαίο: τα Campanula cymaea, Ammi topalii και το ακριβοθώρητο Allium calamarophilon, που δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ μετά την αρχική περιγραφή του το 1981.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Campanula constantini

Δέκα ακόμα είδη και υποείδη ενδημικά της Εύβοιας εντοπίζονται στη ζώνη των μεσαίων και μεγάλων υψομέτρων.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Centaurea attica

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Δίρφυος, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Δίρφυς topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.