Μοναστήρια της Δίρφυος

Μοναστήρια της Δίρφυος

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Το καθολικό της μονής Χειλιαδούς

Μικρή είναι η μοναστική παρουσία στην περιοχή της Δίρφυος. Αναφέρονται τέσσερα ιδρύματα, όλα σήμερα εγκαταλελειμένα.
Σημαντικότερη όλων υπήρξε η μονή Παναγίας Χειλιαδούς, ενώ είναι γνωστή η λειτουργία κοντά στον Κούτουρλα μικρού μονυδρίου του 19ου αι. αφιερωμένου στον Άγιο Νικόλαο και αναφερόμενο ως Κουτουρλομετόχιο.
Κοντά στη Λάμαρη ιδρύθηκε και έσβησε σύντομα η μικρή μονή της Ανάληψης. Τέλος, πάνω από τη Λούτσα λειτούργησε παλιότερα η μικρή μονή Αγίου Δημητρίου.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Το αγροτικό σήμερα ξωκλήσι της Ανάληψης υπήρξε καθολικό μικρής μονής

Το καθολικό της παλιάς μονής Παναγίας Χιλιαδούς σώζεται σε καλή κατάσταση στην έξοδο της κοιλάδας του Στροπωνιάτη ποταμού προς τη θάλασσα. Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική χτισμένη κατά το περιπλινθόκλειστο σύστημα δόμησης, χαρακτηριστικό της βυζαντινής περιόδου. Η μονή, που πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε κατά τον 12ο αι., διαλύθηκε στα τέλη του 19ου αι. και έκτοτε παραμένει έρημη.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Η έρημη σήμερα μονή Αγίου Δημητρίου, κοντά στη Λούτσα

Η μεταβυζαντινή μονή Αγίου Δημητρίου, κοντά στη Λούτσα, αποτέλεσε στη διάρκεια της τουρκοκρατίας το κυριότερο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της δυτικής Δίρφυος. Το καθολικό διατηρείται σε καλή κατάσταση με νεώτερο πρόναο.

Φωτογραφίες και περιγραφές των μοναστηριών της Δίρφυος περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Δίρφυς topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.