Αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία της Κεφαλονιάς

Μνημεία της Κεφαλονιάς

Φωτογραφίες και περιγραφές των αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.