Εκκλησίες στη Κεφαλονιά

Εκκλησίες στη Κεφαλονιά

Φωτογραφίες και περιγραφές εκκλησιών της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.