Μοναστήρια της Κεφαλονιάς

Μοναστήρια της Κεφαλονιάς

Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Κεφαλονιά topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.